Printervriendelijke versie

ACCT – 040

Ingaven

Foutmelding bij ingave

Hoewel alle dagboeken correct zijn aangemaakt, verschijnt er bij het ingeven toch de melding "Geen dagboek gedefinieerd voor dit invoertype".

FAQ50NL-219-01.jpg

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

1.   Het gebruik van tijdelijke installatiecodes kan dit probleem veroorzaken als de vervaldag van de codes in de huidige periode valt. Dit kan in elke module nagegaan worden via ? | Info... waar de vervaldatum duidelijk zichtbaar is wanneer tijdelijke codes gebruikt werden.

FAQ50NL-219-03.jpg

? | Info...

Deze installatiecodes kunnen aangepast worden via de Algemene instellingen van de Algemene configuratie.

Algemene configuratie | Instellingen | Algemene instellingen

 

Als de permanente codes ingevuld worden, zal de melding niet meer verschijnen.

 

Opgelet

De datum is in dit scherm niet te zien en zit vervat in de code.

2.   Het kan gebeuren dat in het Periodebeheer alle bruikbare periodes afgesloten zijn, waardoor deze foutmelding zal optreden bij het openen van een ingave.

FAQ50NL-219-04.jpg

Boekhouding & Financiën | Extra | Periodebeheer

 

De gewenste ingaveperiode moet geopend zijn om te kunnen ingeven. Een klik in de kolom van het gewenste dagboektype op het vak voor de gewenste periode zal deze periode en alle daaropvolgende periodes openen.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Verkopen