Printervriendelijke versie

ACCT – 045

Ingaven

Betalingstermijn 30 dagen eind van de maand

Hoe correct de betalingstermijn 30 dagen eind van de maand instellen?

Om gebruik te kunnen maken van een Betalingstermijn bij het ingeven van een document, moet deze termijn aangemaakt en correct ingesteld worden in de tabellen van Sage BOB 50.

De volgende stappen verklaren hoe de betalingstermijn 30 dagen eind van de maand:

1.   Het scherm Betalingstermijnen wordt geopend via de Tabellen.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen | Betalingstermijnen

2.   De knop  voegt een betalingstermijn toe.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen | Betalingstermijnen

 

Tip

Het is mogelijk om een van de Betalingstermijnen als Default op te geven. Deze zal dan automatisch gebruikt worden bij het ingeven van documenten.

3.   Een unieke Referentie dient opgegeven te worden voor deze betalingstermijn.

4.   Een volledig Omschrijving is nodig om de betalingtermijn gedetailleerder te benoemen.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen | Betalingstermijnen

5.   Als Termijn word gekozen voor 1 Maanden.

6.   Bij Deadlines wordt gekozen voor Laatste dag v/d maand.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen | Betalingstermijnen

 

Tip

De betalingstermijn wordt berekend in functie van de factuurdatum. Het is belangrijk om rekening te houden met het onderscheid tussen 30 dagen en 1 maand bij de Termijn. Wanneer 1 maand gebruikt wordt zal automatisch naar de volgende maand overgegaan worden om de Deadlines vast te stellen. Dit is niet altijd zo voor 30 dagen, het is mogelijk dat de factuurdatum op de 1e dag van de maand valt, dan zal 30 dagen later ook binnen diezelfde maand (kunnen) vallen en zal de deadline bijgevolg ook in dezelfde maand bepaald worden.

Hieronder worden enkele voorbeelden getoond van de betalingstermijn 30 dagen eind van de maand:

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen