Printervriendelijke versie

ACCT – 064

Ingaven

Defaultboekingen gebruiken

Hoe kan tijdens het uitvoeren van een ingave gebruik gemaakt worden van de verschillende defaultboekingen uit de derdenfiche?

Via de derdenfiche is het mogelijk om een aantal Defaultboekingen voor een derde op te geven. De defaultboeking die aangeduid is als Default, zal automatisch gebruikt worden bij een ingave voor de betrokken derde.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Leveranciers | fiche

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Het gebruik van de Defaultboekingen blijft echter niet beperkt tot het automatisch voorstellen van bepaalde gegevens in de ingavelijn, de andere boekingen uit de lijst Defaultboekingen kunnen snel en eenvoudig gebruikt worden tijdens een boekhoudkundige ingave.

De keuze voor de gewenste boeking gebeurt als volgt:

1.   De gewenste ingavelijn dient geselecteerd te worden.

2.   Uit de lijst bij de knop  (of <Alt>+<↑>) wordt gekozen voor Selecteren. Het scherm Meerdere rekeningen wordt geopend.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |  | Selecteren

 

3.   In het raster bovenaan dit scherm worden alle Defaultboekingen voor de Derde weergegeven. Een <Dubbele klik> op de gewenste lijn zal dit venster afsluiten en de gewenste defaultboeking toepassen op de ingave.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Tip

Het raster in scherm Meerdere rekeningen bevat alle Defaultboekingen en Sjablonen die voorkomen onder het tabblad Boekh. van de derdenfiche. Het toepassen van een boekingssjabloon is dus ook perfect mogelijk via dit scherm.

 

De ingave kan nu op de klassieke manier verder gezet worden.