Printervriendelijke versie

ACCT – 067

Ingaven

Foutmelding bij financiële ingave

Waardoor wordt de melding "Opgelet! Het bedrag van dit document lijkt niet overeen te stemmen. Wenst u het bedrag te recupereren?" veroorzaakt?

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de verschillende zoekopdrachten die door Sage BOB 50 aangeboden worden tijdens de financiële ingave, bestaat de mogelijkheid dat de melding Opgelet! Het bedrag van dit document lijkt niet overeen te stemmen. Wenst u het bedrag te recupereren? verschijnt.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Tip

Deze foutmelding komt vaak voor na het inlezen van een elektronisch rekeninguittrekselbestand via de werkomgeving Bankverrichtingen.

 

Het blijft mogelijk om bij een al ingegeven boekingslijn het Type en de Rekening aan te passen, bijvoorbeeld om een vergissing ongedaan te maken. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de geavanceerde zoekopdrachten die Sage BOB 50 biedt. Zie hiervoor ook de FAQ B50_ACCT_009 Financiële ingaven optimaliseren.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

Als gebruik gemaakt wordt van een van de onderstaande zoekmogelijkheden:

-  Documentnummer

-  Naam derde

-  Mededeling - opmerking

-  Bankrekening

Zal een opzoekscherm verschijnen waaruit de gewenste waarde gekozen kan worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Wanneer een document gekozen wordt waarvan het bedrag niet overeenstemt met de waarde in de kolom Bedrag van de financiële ingave, zal de melding verschijnen en toelaten om het bedrag van het pas gekozen document over te nemen via de knop . Als dit document per ongeluk gekozen werd, dient de knop  gebruikt te worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven