Printervriendelijke versie

ACCT – 069

Ingaven

Ingave commerciële korting

Hoe kan een commerciële korting ingeven worden bij het boeken?

Het kan gewenst om bij een boekhoudkundige ingave de commerciële korting op een aparte hiervoor bestemde rekening te boeken.

Om ervoor te zorgen dat bij deze boekingswijze de correcte vakken voor de BTW-aangifte aangepast worden, dienen de onderstaande stappen zorgvuldig gevolgd te worden (in het gebruikte voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een aankoopboeking, de werkwijze voor een verkoopboeking is echter gelijkaardig).

1.      De signaletiekfiche van de rekeningen voor de commerciële korting dient geopend te worden.

2.      Het Type van de rekening dient aangepast te worden naar Verkregen kort. (Kost).

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan | Fiche

 

Tip

Wanneer de commerciële korting toegepast wordt op een verkoopboeking, zal natuurlijk bij de gepaste rekening het Type Toegestane kort. (Winst) gekozen worden.

 

3.      Wanneer de nodige aanpassingen aangebracht zijn, worden deze opgeslagen via .

Eens de boekingsrekening aangepast is, kan de eigenlijke boeking uitgevoerd worden.

De eigenlijke boeking wordt op de klassieke manier uitgevoerd (dit voorbeeld gebruikt een aankoopboeking, de werking voor een verkoopboeking is gelijkaardig):

1.      Het totale te betalen Bedrag wordt opgegeven (hier bij wordt rekening gehouden met de korting).

2.      Een lijn voor het brutobedrag (zonder korting) wordt opgegeven in het detail van de ingave.

3.      Een lijn voor het kortingsbedrag wordt ingeven in het detail van de ingave, gebruik makende van de boekingsrekening die hiervoor ingesteld werd.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

 

Onder het tabblad Detail BTW wordt duidelijk zichtbaar dat de vakken voor de BTW-aangifte de juiste waardes zullen bevatten.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

Opgelet

Deze werkwijze is de enige die een correcte beweging van de vakken van de BTW-aangifte tot stand zal brengen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een rekening die niet van het Type Verkregen kort. (Kost) of Type Toegestane kort. (Winst) is, zal een niet correcte beweging in de vakken van de BTW-aangifte ontstaan.

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan | Fiche