Printervriendelijke versie

ACCT – 119

Ingaven

Recuperatiemethode btw-codes

Hoe kan de methode voor het recupereren van de btw-code bij het aanpassen van een rekening in de ingave, gekozen worden?

Bij het ingeven van boekingen voor aankopen en verkopen, kan het voorkomen dat een algemene rekening vervangen wordt door een andere. Sage BOB 50 laat toe om in te stellen wat in dit geval dient te gebeuren met de aanwezige btw-code, met andere woorden: dient deze behouden of vervangen te worden of moet de vraag gesteld worden?

Het is mogelijk om het gewenste gedrag hiervoor in te stellen via het scherm Opties. Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Opties wordt geopend.

2.      Onder het knooppunt Ingaven wordt gekozen onder Boekhouding.

Algemene configuratie |  | Boekhouding | Ingaven

 

3.      Bij Recuperatie van standaard BTW-code wordt de gewenste werkwijze uit de lijst gekozen:

Automatische recuperatie: de ingestelde btw-code voor de nieuwe rekening wordt automatisch overgenomen.

Recuperatie met waarschuwing: Sage BOB 50 vraagt of het gewenst is om de btw-code ingesteld voor de nieuwe rekening over te nemen.

Geen recuperatie: de btw-code van de originele rekening blijft behouden.

4.      De knop  zal ten slotte de keuze bevestigen.

Na deze stappen zal de gewenste recuperatiemethode voor btw-codes ingesteld zijn.