Printervriendelijke versie

ACCT – 138

Ingaven

Tijdelijke boekingen

Hoe kan de coherentie tussen het aantal te centraliseren boekingen en het werkelijke aantal tijdelijke boekingen in de dagboeken hersteld worden?

Het is mogelijk dat, ondanks het feit dat alle documenten zowel in de boekhouding als het commercieel beheer gecentraliseerd werden, er toch nog ten onrechte Tijdelijke boekingen getoond worden in Sage BOB 50, of dat het aantal van deze boekingen niet correct is.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |

 

Het is mogelijk om de coherentie van de gegevens te herstellen, zodat het juiste aantal te centraliseren boekingen weergegeven wordt.

Opgelet

Het is belangrijk dat bij het uitvoeren van de hier beschreven correctie, er geen gebruikers meer aangemeld zijn in het dossier. Meer informatie rond het weergeven van verbonden gebruikers is beschikbaar via de FAQ B50_GEN62 - Raadplegen verbonden gebruikers.

 

De procedure is als volgt:

1.      De applicatie Sage BOB 50 wordt afgesloten.

2.      BOBSystem wordt geopend.

3.      De Advanced tools dienen geopend te worden.

4.      De waarschuwing kan bevestigd worden.

BOBSystem | Onderhoud | Advanced tools

 

Opgelet

Deze tools moeten zeer voorzichtig gebruikt worden. De aangebrachte wijzigingen kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.

 

5.      Het gewenste Dossier wordt gekozen uit de lijst.

6.      De tool ACTDBKHIST wordt geselecteerd in de lijst.

7.      De tool wordt uitgevoerd via de knop .

BOBSystem | Onderhoud | Advanced tools

 

8.      De procedure wordt gestart via de knop .

BOBSystem | Onderhoud | Advanced tools |

 

9.      Eens voltooid, wordt het venster gesloten via de knop .

BOBSystem | Onderhoud | Advanced tools |

 

10.   Ten slotte mogen alle vensters en BOBSystem afgesloten worden.

Na deze stappen zullen de te centraliseren boekingen weer correct weergegeven worden in Sage BOB 50.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |