Printervriendelijke versie

ACCT – 002

Boekhoudkundige audit

Controle af te schrijven kosten

Hoe kan vastgesteld worden dat de geboekte kosten geen investeringsuitgaven zijn die als vaste activa behandeld moeten worden?

Onder de verscheidene controles aangeboden door de Boekhoudkundige audit van Sage BOB 50 bevindt zich de Controle van af te schrijven kosten. Deze maakt het mogelijk om een lijst weer te geven van alle uitgaven die een vooropgesteld bedrag bereiken of overschrijden.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

1.   Kies de optie Boekhoudkundige audit onder de menupunten Raadplegen of Afdrukken van het tabblad Boekhouding & Financiën.

2.   Kies de gewenste Periode voor het uitvoeren van de audit en selecteer de Controle van af te schrijven kosten uit de lijst.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Boekhoudkundige audit

3.   In het gedeelte onderaan het scherm wordt aangegeven op welke Rekening(en) de eventueel Af te schrijven kosten gezocht moeten worden. In het vak Minimumbedrag wordt aangegeven vanaf welk bedrag er twijfel rijst rond de aard van de kost.

4.   Eens alle criteria geselecteerd werden, zal de knop het resultaat van de Boekhoudkundige audit tonen.

 

Het resultaat van de Boekhoudkundige audit is zichtbaar op de tweede pagina, de eerste pagina bevat een samenvatting van de dossiergegevens en de uitgevoerde test.

FAQ50NL_294_02.jpg

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Boekhoudkundige audit