Printervriendelijke versie

ACCT – 004

Auditnota's

Verschillende types auditnota's

Welke verschillende types auditnota's zijn er?

De auditnota's zijn opmerkingen of commentaren met betrekking tot een document, een rekening, een klanten- of leveranciersfiche of een dagboek. Bepaalde nota's worden verbonden met een boekhoudkundige periode of een boekjaar.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken | Nieuwe nota's document

De verschillende karakteristieken van de auditnota's:

De nota's van het type Expert of Gebruiker:

·     Expert: de nota's ingegeven door de boekhoudkundige expert dienen vaak als memorandum. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij een interne of fiscale controle. Ze kunnen ook gebruikt worden door de boekhoudkundige expert om de gebruiker te helpen in de keuze van bepaalde boekhoudkundige informatie.

·     Gebruiker: de nota's ingegeven door de gebruiker zijn vaak voor de boekhoudkundige expert bestemd. Ze maken het mogelijk om opmerkingen en vragen, die ontstonden bij het werken in het dossier, door te spelen.

De nota's van het type Intern of Niet intern:

·     Intern: de interne auditnota's worden als vertrouwelijk beschouwd, na verwerking kunnen ze gewist worden.

·     Niet intern: De niet-interne auditnota's kunnen door alle betrokkenen geraadpleegd worden.

 

Tip

De nota's van het type Gebruiker/Intern die verbonden zijn met een aankoopdocument zullen zichtbaar zijn in de betalingsenveloppe. Ze kunnen geraadpleegd worden door een dubbele klik op het icoon in de kolom Nota.

 

Om de aard van het commentaar te verduidelijken, kunnen de volgende types nota's gebruikt worden:

·     Nota document

·     Nota rekening

·     Nota dagboek

·     Nota klant

·     Nota leverancier

 

Tip

In een afsluitingsperiode laat het afdrukken van de Boekhoudkundige stukken met documentatie toe om de Diverse verrichtingen af te drukken vergezeld van hun Auditnota's om zo de uitgevoerde verrichtingen te rechtvaardigen.