Printervriendelijke versie

ACCT – 098

Sage Approval

Filter Documentenlijst Sage Approval toepassen

Hoe kan bepaald worden welke documenten weergegeven worden in het raster van het scherm Raadpleging van goed te keuren documenten?

In het scherm Raadpleging van goed te keuren documenten, is het mogelijk om de in de Documentenlijst weergegeven documenten te beperken aan de hand van zelfgekozen criteria. Zo zal het terugvinden van een document vereenvoudigd worden.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Raadpleging van goed te keuren documenten wordt geopend.

2.      Via de lijsten Circuits, Goedkeurders, Opmerking en de keuzeknop Status worden de gewenste criteria gekozen.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Goed te keuren documenten

 

Tip

De waardes Aangepast of Gepersonaliseerd zullen er voor zorgen dat de bijhorend ingavezones geactiveerd worden. Hierna kunnen de gewenste gepersonaliseerde criteria ingegeven worden via de knop .

 

3.      De knop  zal effectief het raster beperken tot de gewenste documenten.