Printervriendelijke versie

ACCT – 100

Sage Approval

Goedkeuringsopmerkingen toevoegen/beantwoorden

Hoe kan een goedkeuringsopmerking toegevoegd of beantwoord worden via het venster Raadpleging van goed te keuren documenten?

Sage BOB 50 laat toe om rechtstreeks via het venster Raadpleging van goed te keuren documenten goedkeuringsopmerkingen voor een document toe te voegen of te beantwoorden. Dit gebeurt als volgt:

1.      Het venster Raadpleging van goed te keuren documenten wordt geopend.

2.      Het gewenste document wordt geselecteerd in het raster Documentenlijst.

3.      De opmerking voor het document wordt ingegeven bij Goedkeuring van document.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Goed te keuren documenten

 

4.      De knop  zal de opmerking versturen.

Na deze stappen zal de opmerking opgenomen worden in de historiek van goedkeuringsopmerkingen voor dit document.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Goed te keuren documenten