Printervriendelijke versie

ACCT – 104

Sage Approval

waarschuwing Vervaldag in Sage Approval Webinterface

Hoe kan het aantal dagen vóór de vervaldag, waarna een document in het rood weergegeven wordt in de Sage Approval webinterface, ingesteld worden?

Het is mogelijk om de documenten die binnen een aantal dagen zullen vervallen, in het rood weer te geven in de Sage Approval webinterface. Dit aantal dagen kan naar wens aangepast worden via het scherm Opties van Sage BOB 50.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Opties wordt geopend.

2.      Onder het knooppunt Sage Approval dient Configuratie Sage Approval geselecteerd te worden.

3.      In de zone Documenten aangeven die vervallen in minder dan (x dagen) wordt het gewenste aantal dagen voor de vervaldatum ingegeven.

Algemene configuratie |  | Sage Approval | Configuratie | Sage Approval

 

4.      De knop  zal de Sage Approval server herstarten, zodat deze rekening houdt met de nieuwe instellingen.

5.      De knop  de instellingen bevestigen en het scherm afsluiten.

Na het uitvoeren van deze stappen zullen de documenten die binnen het gekozen aantal dagen vervallen, in het rood weergegeven worden binnen de Sage Approval webinterface.

Webinterface Sage Approval