Printervriendelijke versie

GEN – 011

BOB-demat

Foutmelding aantal gebruikers BOB-demat of Sage Approval

Bij het openen van Sage BOB 50 verschijnt een foutmelding dat de licentie slechts X BOB-demat of Sage Approval gebruikers kan bevatten, hierna sluit Sage BOB 50 af. Hoe kan dit vermeden worden?

Het maximaal aantal BOB-demat en Sage Approval gebruikers is afhankelijk van de gebruikte licentie. Wanneer dit aantal overschreden is, zal een foutmelding verschijnen bij het openen van Sage BOB 50. Hierna wordt Sage BOB 50 automatisch afgesloten.

 

Tip

Normalerwijze zal Sage BOB 50 niet toelaten om (via BOBSystem) meer BOB-demat- of Sage Approval-gebruikers aan te maken dan de licentie toelaat. Dit probleem zal dan ook eerder optreden wanneer overgeschakeld wordt naar een nieuwe licentie die minder BOB-demat- of Sage Approval-gebruikers bevat dan de voorgaande.

 

BOB-demat

Wanneer de volgende foutmelding verschijnt bij het openen van Sage BOB 50, dient het aantal BOB-demat-gebruikers gecontroleerd en aangepast te worden.

 

Het aanpassen van de BOB-demat-gebruikers zal via BOBSystem gebeuren.

De BOB-demat-gebruiksrechten dienen verwijderd te worden bij één of meerdere gebruikers, totdat het aantal BOB-demat-gebruikers overeenstemt met de in de licentie toegelaten waarde.

De werkwijze hiervoor wordt in de volgende stappen beschreven. Het kan noodzakelijk zijn om deze stappen meerdere malen te herhalen.

1.      Het scherm Beheer gebruikers dient geopend te worden.

2.      Eens de gewenste gebruikersfiche geselecteerd is, wordt het tabblad Toegang geopend.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers

 

3.      Het vak Gebruiker BOB-demat wordt afgevinkt.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers

 

4.      De knop  zal de wijzigingen opslaan.

Sage Approval

 

Wanneer de volgende foutmelding verschijnt bij het openen van Sage BOB 50, dient het aantal Sage Approval-gebruikers gecontroleerd en aangepast te worden.

 

Het aanpassen van de Sage Approval-gebruikers zal via BOBSystem gebeuren.

De Sage Approval-gebruiksrechten dienen verwijderd te worden bij één of meerdere gebruikers, totdat het aantal Sage Approval-gebruikers overeenstemt met de in de licentie toegelaten waarde.

De werkwijze hiervoor wordt in de volgende stappen beschreven. Het kan noodzakelijk zijn om deze stappen meerdere malen te herhalen.

1.      Het scherm Beheer gebruikers dient geopend te worden.

2.      Eens de gewenste gebruikersfiche geselecteerd is, wordt het tabblad Toegang geopend.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers

 

3.      Het vak Administrator Approval of Gebruiker Approval (naar gelang welk vak aangevinkt is) wordt afgevinkt.

4.      Een waarschuwing zal om bevestiging vragen. Deze dient met  beantwoordt te worden.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers

 

5.      De knop  zal de wijzigingen opslaan.