Printervriendelijke versie

Overzicht

Installatie van de Sybase Advantage Database Server (ADS-server)

Installatie van het pakket Sage BOB 50 op de server

Installatie van het pakket Sage BOB 50 op de lokale werkpost

GEN – 019

Installatie

Netwerkinstallatie

Hoe kan een netwerkinstallatie van Sage BOB 50 uitgevoerd worden?

De installatieprocedure voor Sage BOB 50 in een netwerkomgeving bestaat uit 3 stappen:

-  De installatie van de Sybase Advantage Database Server (ADS-server);

-  De installatie van het pakket Sage BOB 50 op de server;

-  De installatie van het pakket Sage BOB 50 op de lokale werkpost.

Deze stappen worden in detail besproken in dit document.

Installatie van de Sybase Advantage Database Server (ADS-server)

De Sybase Advantage Database Server (ADS-server) is een hulpprogramma dat onontbeerlijk is voor de juiste werking van Sage BOB 50. Het is noodzakelijk dat dit programma geïnstalleerd wordt op de server-machine in het netwerk, zodat alle werkposten ervan gebruik kunnen maken.

De volgende stappen zijn nodig voor het installeren van de Sybase Advantage Database Server:

1.   De folder Sybase SQL van de installatie-CD (of het gedownloade installatiebestand) dient geopend te worden.

2.   Het uitvoerbaar bestand SetupSybaseSQL.exe dient geopend te worden.

3.   De waardes License id, Customer name, Sybase serial number en Sybase validation code die meegeleverd worden bij de installatie-CD, dienen opgegeven te worden.

 

Tip

Indien een internetverbinding beschikbaar is, volstaat het om de zones License id en Customer name aan te vullen. De overige informatie kan automatisch opgehaald worden via de knop .

 

4.   In functie van de geïnstalleerde Windowsversie dient gekozen te worden voor 32-bit of 64-bit version.

Tip

Indien deze informatie niet beschikbaar is, kan steeds de 32-bit optie gekozen worden.

 

5.   De installatie wordt gestart via de knop .

De installatie van de Sybase Advantage Database Server (ADS-server) zal nu correct uitgevoerd worden.

Installatie van het pakket Sage BOB 50 op de server

Om de toegang tot het Sage BOB 50 pakket te verzekeren voor alle gebruikers met toegang tot de server-machine, dient het pakket vanzelfsprekend op deze server-machine geïnstalleerd te worden.

De volgende stappen dienen hiervoor gevolgd te worden:

1.   Een gedeelde folder dient aangemaakt te worden.

2.   De gedeelde folder dient toegankelijk gemaakt te worden voor alle gebruikers en werkposten die met Sage BOB 50 zullen werken.

3.   De installatie van het pakket Sage BOB 50 dient vervolgens gestart te worden via het bestand Setup.exe.

4.   De gedeelde folder dient in UNC-formaat opgegeven te worden als Installatiedirectory.

 

Tip

Als de directory die door de assistent voorgesteld wordt, niet de gewenste is, kan deze aangepast worden via de knop .

 

5.   De folder voor de gegevens dient opgegeven te worden.

Tip

Om ervoor te zorgen dat de gegevens (dossiers) voor alle gebruikers toegankelijk zijn, is het sterk aangeraden om hiervoor een subfolder van de gedeelde folder op te geven.

 

 

Tip

Als de directory die door de assistent voorgesteld wordt, niet de gewenste is, kan deze aangepast worden via de knop .

 

6.   Kies vervolgens de gewenste instellingen in functie van de licentie.

7.   Ten slotte kan de installatie van Sage BOB 50 aangevangen worden.

Na deze stappen in de installatie van Sage BOB 50 op de server voltooid en kan deze gebruikt worden.

Het volstaat nu om de installatie te vervolledigen op alle lokale werkposten.

Installatie van het pakket Sage BOB 50 op de lokale werkpost

Om op elke werkpost optimaal te kunnen werken met Sage BOB 50, is het noodzakelijk om ook hier een minimale installatie uit te voeren.

De volgende stappen dienen hiervoor gevolgd te worden:

1.   Een lokale installatiefolder voor Sage BOB 50 dient aangemaakt te worden.

2.   De folder waarin Sage BOB 50 op de server-machine geïnstalleerd werd, dient geopend te worden.

3.   Het uitvoerbare bestand NetSetup.exe uit de installatiefolder van Sage BOB 50 op de server-machine dient uitgevoerd te worden.

4.   De Lokale installatiedirectory moet nu opgegeven worden.

De Lokale installatiedirectory komt overeen met de lokale installatiefolder die in stap 1 van dit gedeelte werd aangemaakt.

 

5.   De gewenste installatieopties kunnen gekozen worden in functie van de licentie.

 

6.   Ten slotte wordt de lokale installatie gestart via de knop

Eens de installatie voltooid is, zal hiervoor een boodschap verschijnen. Sage BOB 50 kan nu gebruikt worden op de lokale werkpost.