Printervriendelijke versie

GEN – 057

Installatie

Bijwerken versie Sage BOB 50 netwerkinstallatie

Hoe kan Sage BOB 50, geïnstalleerd in een netwerk op meerdere werkposten, bijgewerkt worden naar de laatste release van de huidige versie?

In dit document wordt beschreven hoe de netwerkinstallatie (waarbij Sage BOB 50 op meerdere werkposten of machines geïnstalleerd wordt en de dossiers zich op een centrale server bevinden) bijgewerkt kan worden naar de laatste release van de gebruikte versie. Deze procedure wordt in een aantal duidelijke stappen verder verklaard.

Download van de nieuwe release

Een nieuwe release van een versie wordt bijna altijd gedeeld via een e-mail met een downloadlink. Via deze link kan een ZIP-bestand, dat alle gegevens voor het installeren van de release bevat, gedownload worden.

Opgelet

Het is belangrijk dat dit ZIP-bestand uitgepakt wordt alvorens de installatie te beginnen.

 

Bepalen van de installatiefolder voor Sage BOB 50

Deze stap kan overgeslagen worden als de installatiefolder voor Sage BOB 50 gekend is.

Opgelet

In een netwerkinstallatie (ook wel NetSetup genoemd) wordt altijd vertrokken vanuit de centrale installatie op de server. Wanneer gesproken wordt over de installatiefolder wordt hiermee steeds de folder op de server bedoeld.

 

Het is zeer belangrijk dat de nieuwe release geïnstalleerd wordt op de server en in dezelfde folder als de huidige versie. Deze folder zal tijdens de installatieprocedure ingegeven of gecontroleerd dienen te worden. Het kan dus nuttig zijn om de installatiefolder vooraf te noteren.

De installatiefolder kan eenvoudig teruggevonden worden in de huidige versie van Sage BOB 50, via het scherm Info… De folder onder de rubriek Exe is de installatiefolder.

Boekhouding & Financiën | ? | Info

Installatie van de nieuwe release op de server

De installatie gebeurt op de server, aan de hand van het uitgepakte ZIP-bestand dat gedownload werd in de stap Download van de nieuwe release, hierboven beschreven. In de uitgepakte folder bevindt zich het bestand Setup.exe, dat de installatie zal starten.

Opgelet

Bij een installatie op de server kan het noodzakelijk zijn om aan te melden als een gebruiker die beschikt over de nodige lees-en schrijfrechten (administrator).

 

Na het openen van het bestand Setup.exe, verschijnt het beginscherm van de installatieprocedure. Deze wordt als volgt verdergezet:

1.       De gewenste taal voor de installatie dient gekozen te worden.

 

2.      Na het aanvinken van de gewenste producten, wordt de installatie verdergezet via de Installatie beginnen…

3.      Via een klik op Installatie voortzetten… wordt het volgende scherm geopend.

 

4.      De installatiefolder voor Sage BOB 50 dient geverifieerd en indien nodig aangepast te worden. Het aanpassen kan gebeuren via een klik op Bladeren. De knop de Installatie voortzetten… zal overgaan naar het volgende scherm.

Tip

De manier op de juiste installatiefolder te bepalen werd eerder in dit document al aangehaald onder het punt Bepalen van de installatiefolder voor Sage BOB 50.

 

 

5.      De gegevensfolder wordt automatisch aangepast en is niet van belang bij het bijwerken. De knop Installatie voortzetten… zal overgaan naar het volgende scherm.

 

6.      Eventuele bijkomende modules die aanwezig zijn in de huidige installatie, dienen ook hier aangevinkt te worden. De knop Installatie beginnen… zal overgaan naar de effectieve installatie van het pakket.

Tip

Het is afgeraden om het vak Demonstratiegegevens aan te vinken, aangezien hierdoor een aantal dossiers geïnstalleerd zullen worden die enkel nuttig zijn voor het geven van softwaredemonstraties.

 

 

7.      Eens de installatie voltooid is, wordt de waarschuwingsboodschap bevestigd via de knop .

 

Na deze stappen werd de centrale installatie van Sage BOB 50 op de server bijgewerkt. In de volgende stap wordt verklaard hoe hierna de werkposten bijgewerkt kunnen worden.

Installatie van de nieuwe release op de werkposten

Wanneer de Sage BOB 50 installatie op de server bijgewerkt werd zoals beschreven in de stap Installatie van de nieuwe release op de server, volstaat het om deze applicatie op de klassieke manier te openen op alle werkposten.

Wanneer Sage BOB 50 geopend wordt op een werkpost, zal gevraagd worden om automatisch bij te werken naar dezelfde release als op de server.

 

Door deze boodschap te bevestigen, zal Sage BOB 50 automatisch bijgewerkt worden.

 

Na het bijwerken wordt Sage BOB 50 automatisch geopend en is de installatie up-to-date.