Printervriendelijke versie

GEN – 021

Verbinding Sage CRM

Eerste synchronisatie Sage CRM - Sage BOB 50

Hoe gebeurt de eerste synchronisatie van gegevens tussen Sage CRM en Sage BOB 50?

Opgelet

De synchronisatie van gegevens tussen Sage CRM en Sage BOB 50 gebeurt steeds vanuit Sage BOB 50.

 

Bij de eerste synchronisatie zal het pakket proberen om, door overeenstemming van het btw-nummer, dubbels bij de derden te vermijden.

Na deze analyse verschijnt het volgende scherm:

Sage BOB 50 |  | Verbinding

 

Dit scherm is onderverdeeld in twee laterale tabbladen:

-  Sage BOB 50 -> Sage CRM: bevat alle informatie die naar Sage CRM overgedragen zal worden, en de hieraan gekoppelde gegevens.

Tip

Sage BOB 50 heeft steeds prioriteit op Sage CRM voor het synchroniseren en bijwerken van de gegevens.

 

-  Sage CRM -> Sage BOB 50: bevat de gegevens die naar Sage BOB 50 overgedragen zullen worden.

Tip

Om de gegevensoverdracht mogelijk te maken, is het nodig om het vak BobSync aan te vinken in de CRM-ondernemingsfiche en het type Customer te kiezen.

 

De lijnen met de gegevens die overgedragen zullen worden, bevatten meerdere kolommen. Dankzij de aanvinkvakken in deze kolommen kunnen verschillende opties gekozen worden:

-  Geen sync.: als dit vak aangevinkt is, zullen de lijnen voor deze derde nooit gesynchroniseerd worden. De derde zal dan ook niet meer in de synchronisatielijst verschijnen.

Tip

Om een derde waarvoor de optie Geen sync. aangevinkt werd, toch weer op te nemen in het synchronisatiescherm, dient deze optie afgevinkt te worden voor deze derde in het scherm Overeenkomstentabel.

 

Sage BOB 50 |  | Overeenkomstentabel

 

-  Deze keer niet: als dit vak aangevinkt is, zal klant niet gesynchroniseerd worden bij de volgende synchronisatie. Bij de daarop volgende synchronisatie zal de klant weer opnieuw voorgesteld worden.

Tip

De opties in deze kolommen kunnen via een eenvoudige muisklik aangepast worden.

 

Het tabblad Persoonlijke velden toont alle persoonlijke velden uit Sage BOB 50 waarvoor een overeenstemming in Sage CRM gevonden werd.

Het vak Sel maakt het mogelijk om aan te geven of het persoonlijke veld van Sage BOB 50 gesynchroniseerd dient te worden of niet.

Het is ook mogelijk voorwaardes op te stellen voor een gepersonaliseerd veld uit Sage BOB 50  door dit veld uit de keuzelijst te kiezen.

Sage BOB 50 |  | Persoonlijke velden

 

Eens alle opties en parameters correct ingesteld werden, dient het vak De synchronisatiegegevens zijn correct aangevinkt te worden, waarna de synchronisatie gestart wordt via de knop Synchroniseren.

Tip

De synchronisatie wordt enkel uitgevoerd voor klanten. Leveranciers worden niet gesynchroniseerd.

 

Sage BOB 50 |  | Verbinding

 

Hierna zal de synchronisatie tussen de pakketten Sage BOB 50 en Sage CRM succesvol uitgevoerd zijn.