Printervriendelijke versie

GEN – 022

Verbinding Sage CRM

Bijwerken gesynchroniseerde gegevens

Hoe kunnen de tussen Sage BOB 50 en Sage CRM gesynchroniseerde gegevens bijgewerkt worden?

Opgelet

De synchronisatie van gegevens tussen Sage CRM en Sage BOB 50 gebeurt steeds vanuit Sage BOB 50.

Bij deze procedure is het sterk aangeraden om een backup van het dossier te maken.

 

Bepaalde gegevens kunnen zowel in Sage BOB 50 als in Sage CRM aangepast worden na de synchronisatie tussen beide pakketten.

Om na elke gegevensaanpassing een nieuwe volledige synchronisatie van alle gegevens te vermijden, is het mogelijk om enkel de laatst gesynchroniseerde gegevens bij te werken.

Tip

Enkel de gegeven waarvoor het vak BOBSync aangevinkt werd, een btw-nummer aanwezig is (om dubbels te vermijden) en die van het type Customer zijn, worden gesynchroniseerd.

 

Het bijwerken van de gesynchroniseerde gegevens gebeurt op een bijna identieke wijze als de eigenlijke synchronisatie.

Tip

Meer informatie rond de synchronisatie tussen Sage BOB 50 en Sage CRM is beschikbaar via de FAQ GEN21 Eerste synchronisatie Sage CRM - Sage BOB 50 op de website.

 

Het bijwerken gebeurt als volgt:

Sage BOB 50 |  | Verbinding

 

Dit scherm is bevat alle gegevens waarvoor aanpassingen uitgevoerd werden.

 

De lijnen met de gegevens bevatten meerdere kolommen. Dankzij de aanvinkvakken in deze kolommen kunnen verschillende opties gekozen worden:

-  Geen sync.: als dit vak aangevinkt is, zullen de lijnen voor deze derde nooit gesynchroniseerd worden. De derde zal dan ook niet meer in de synchronisatielijst verschijnen.

Tip

Om een derde waarvoor de optie Geen sync. aangevinkt werd, toch weer op te nemen in het synchronisatiescherm, dient deze optie afgevinkt te worden voor deze derde in het scherm Overeenkomstentabel.

 

Sage BOB 50 |  | Overeenkomstentabel

 

-  Deze keer niet: als dit vak aangevinkt is, zal klant niet gesynchroniseerd worden bij de volgende synchronisatie. Bij de daarop volgende synchronisatie zal de klant weer opnieuw voorgesteld worden.

Tip

De opties in deze kolommen kunnen via een eenvoudige muisklik aangepast worden.

 

Het tabblad Persoonlijke velden toont alle persoonlijke velden uit Sage BOB 50 waarvoor een overeenstemming in Sage CRM gevonden werd.

Het vak Sel maakt het mogelijk om aan te geven of het persoonlijke veld van Sage BOB 50 gesynchroniseerd dient te worden of niet.

Het is ook mogelijk voorwaardes op te stellen voor een gepersonaliseerd veld uit Sage BOB 50  door dit veld uit de keuzelijst te kiezen.

Sage BOB 50 |  | Persoonlijke velden

 

Eens alle opties en parameters correct ingesteld werden, dient het vak De synchronisatiegegevens zijn correct aangevinkt te worden, waarna de synchronisatie gestart wordt via de knop Synchroniseren.

Tip

De synchronisatie wordt enkel uitgevoerd voor klanten. Leveranciers worden niet gesynchroniseerd.

 

Sage BOB 50 |  | Verbinding

 

Hierna zullen de gegevens die aangepast werden sinds de synchronisatie, bijgewerkt zijn.