Printervriendelijke versie

GEN – 005

Personaliseren

Import van een gepersonaliseerd rapport

Hoe kan een gepersonaliseerd rapport ingevoerd worden in Sage BOB 50?

Een geëxporteerd gepersonaliseerd rapport zal meestal bestaan uit een ZIP-bestand met alle gegevens die nodig zijn om de lay-out van het gepersonaliseerde rapport op te bouwen.

 

Opgelet

Het is noodzakelijk dat het ZIP-bestand eerst uitgepakt wordt om het RTM-bestand te bekomen.

Importeren van een gepersonaliseerd rapport

De knop  maakt het niet enkel mogelijk om afdrukken te personaliseren maar ook te importeren. Het voorbeeld dat hier voorgesteld wordt, is een import gebaseerd op de Artikellijst. Het afdruktype speelt geen rol in de hieronder beschreven stappen, aangezien de importprocedure identiek is voor alle schermen die deze mogelijkheid bieden.

 

Tip

Niet alle afdrukken binnen Sage BOB 50 zijn personaliseerbaar, dus de knop  is niet in alle afdrukschermen aanwezig.

Eens het afdrukscherm geopend is, dienen de volgende stappen gevolgd te worden:

1.   Het scherm configuratie van de afdrukken openen via de knop .

Commercieel beheer | Afdrukken | Basisbestanden | Bestand artikels |

 

2.   Klikken de knop  om het scherm Nieuw gepersonaliseerd rapport te openen.

3.   Een Naam kiezen voor het gepersonaliseerde rapport.

4.   Bij Dossier kiezen voor ** om het rapport beschikbaar te maken in alle dossiers.

Tip

De gekozen optie in de zone Dossier bepaalt of het rapport beschikbaar zal zijn in Alle dossiers of in een specifiek gekozen dossier.

5.   Een Omschrijving opgeven voor het rapport.

6.   De optie Leeg rapport aanvinken.

7.   Op de knop  klikken eens deze gegevens aangevuld zijn in het venster.

 

Opgelet

Nu is een lege rapportfiche aangemaakt die aangevuld zal worden door middel van de import

 

8.   Op de knop  klikken om het scherm Import van document te openen.

9.   De optie Definitiebestand RTM formaat kiezen, de zone Bestand zal geactiveerd worden.

10.Op de knop  in de zone Bestand klikken om het gewenste importbestand te kiezen.

11.  Op de knop  klikken om de import te voltooien.

12.  Het scherm Configuratie van de afdrukken afsluiten.

Eens de import volledig voltooid is, kan het nuttig zijn om te controleren of deze correct verlopen is. De methode hiervoor bevindt zich op de volgende pagina.

Controleren van een geïmporteerd gepersonaliseerd rapport

Alle gepersonaliseerde rapporten, dus ook de geïmporteerde, zijn beschikbaar onder alle dossiers, tenzij anders ingesteld. Het volstaat dus om een scherm te openen om te controleren of het geïmporteerde gepersonaliseerde rapport aanwezig is.

De lijst Type zal het geïmporteerde gepersonaliseerde rapport bevatten.

Commercieel beheer | Afdrukken | Basisbestanden | Bestand artikels

 

Tip

In de lijst van de zone Type onderscheiden de standaard door Sage BOB 50 voorziene rapporten zich door het icoon