Printervriendelijke versie

GEN – 030

personaliseren

Extra velden in hoofding commercieel document

Hoe kunnen bijkomende ingavezones voor extra informatie in de hoofding van een commercieel document voorzien worden?

Sage BOB 50 laat toe om een of meerdere bijkomende tabbladen aan te maken in de hoofding van een commercieel document, die op hun beurt dan weer een aantal ingavezones kunnen bevatten voor het ingeven van extra informatie.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten | Factuur

 

De werkwijze hiervoor bestaat uit 3 stappen:

·     Het aanmaken van het bijkomende tabblad.

·     Het toevoegen van bijkomende ingavezones aan het tabblad.

·     Het zichtbaar maken van de gewenste ingavezones per documenttype.

Een bijkomend tabblad aanmaken

Het aanmaken van een bijkomend tabblad in de hoofding van een commercieel document gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Extra velden wordt geopend.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

2.      In de boomstructuur dient Hoofd. Fact. geselecteerd te worden.

3.      De knop  zal nu toelaten om het nieuwe tabblad te benoemen.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

 

4.      In de zone Omschrijv. wordt de titel voor het tabblad ingegeven.

5.      In de zone Infobalk wordt de omschrijving die voor dit tabblad in de tooltip zal verschijnen, opgegeven.

6.      De knop  zal het aanmaken van het tabblad bevestigen.

Het net aangemaakte tabblad zal in de boomstructuur verschijnen. Nu kan overgegaan worden tot het aanmaken van de eigenlijke ingavezone.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

Toevoegen ingavezones aan een tabblad

Het toevoegen van ingavezones in het (net aangemaakte) tabblad, gebeurt als volgt:

1.      Het tabblad wordt geselecteerd in de boomstructuur.

2.      De knop  zal nu toelaten om een ingavezone te definiëren.

3.      De zones voor de Naam, het Type (eventueel de Lengte in karakters) en de Omschrijving van de zone dienen aangevuld te worden.

4.      Via het tabblad Eigenschappen dienen de eigenschappen voor de ingavezone gekozen worden.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

Tip

Voor meer informatie rond de het tabblad Eigenschappen, is er de FAQB50GEN34 – Types extra velden.

 

5.      De knop  zal de keuzes bevestigen.

6.      De knop  zal ten slotte de ingavezone effectief aanmaken in Sage BOB 50.

Na deze stappen zal de bijkomende ingavezone aangemaakt zijn. Wanneer meerdere bijkomende ingavezones gewenst zijn, dienen deze stappen herhaald te worden.

Tip

De plaatsing en vormgeving van de ingavezones kan gekozen worden via de knop .

 

Zichtbaar maken van bijkomende ingavezones

Sage BOB 50 laat toe om per type van de commerciële documenten, aan te geven welke bijkomende ingavezones zichtbaar zijn.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Persoonlijke instellingen voor ingaven dient geopend te worden.

2.      Het gewenste documenttype wordt gekozen uit de lijst Ingaven type.

3.      Onder het tabblad Hoofding wordt de gewenste bijkomende ingavezone gekozen.

4.      Het vak Zichtbare velden dient vervolgens aangevinkt te worden.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven |

 

5.      De knop  zal de keuzes bevestigen.

Na deze stappen zullen de gewenste bijkomende ingavezones zichtbaar zijn voor het gekozen documenttype. Het is mogelijk dat deze stappen herhaald moeten worden voor de andere documenttypes.