Printervriendelijke versie

GEN – 035

Personaliseren

Configuratie Gmail voor verzenden e-mails

Hoe kan een Gmail-adres gebruikt worden voor het verzenden van bepaalde e-mails in Sage BOB 50?

Sage BOB 50 laat toe om bepaalde e-mails, zoals goedkeuringsmails of elektronische documenten, te verzenden via een vooraf ingestelde e-mailaccount.

Voor het gebruik van Gmail is een applicatie-specifiek wachtwoord vereist. Dit wachtwoord is beschikbaar via de configuratie van de Gmail-account.

Opgelet

De werkwijze die hier beschreven wordt kan steeds aangepast worden door Gmail of Google en heeft dus een louter informatief karakter.

 

1.      De verificatie-pagina voor Gmail dient geopend te worden via de volgende link via: https://accounts.google.com/b/0/SmsAuthConfig.

 

2.      De knop  zal de procedure starten.

 

3.      De controlegegevens voor ongeoorloofd gebruik worden gekozen en hierna bevestigd via .

 

4.      De ontvangen code wordt ingegeven en bevestigd via .

 

5.      Na de keuze voor het al dan niet vertrouwen van de huidige computer, wordt de procedure verdergezet via .

 

6.      De procedure wordt voltooid via .

 

7.      In het tabblad App-specific passwords dient de op knop  geklikt te worden.

Tip

Het is mogelijk dat het wachtwoord voor de Gmail-account gevraagd wordt voor het openen van het volgende scherm.

 

 

8.      De waardes Mail en Windows Computer dienen gekozen en bevestigd te worden via .

 

In het gele vak van bovenstaand scherm zal het wachtwoord verschijnen dat gebruikt dient te worden in Sage BOB 50.

Opgelet

Het verkregen wachtwoord dient specifiek voor gebruik binnen Sage BOB 50 het bestaande wachtwoord voor de Gmail-account werd niet vervangen.

 

Tip

Als dit nog niet het geval is, dient de optie Allow less secure apps geactiveerd te worden bij de Sign-in & Security instellingen van de Gmail-account.

 

 

In Sage BOB 50 volstaat het nu om het scherm Opties te openen en de Configuratie verzending e-mail naar wens aan te passen zoals in de onderstaande afbeelding, gebruik makend van het Wachtwoord dat verkregen werd via de bovenstaande stappen:

Algemene configuratie |  | Instellen toepassing | Config. verz. e-mail