Printervriendelijke versie

GEN – 042

Personaliseren

Extra velden aanmaken

Hoe kan een extra veld voor bijkomende informatie aangemaakt worden?

Sage BOB 50 laat toe om een of meerdere bijkomende tabbladen aan te maken in een groot aantal schermen. Deze bijkomende tabbladen kunnen op hun beurt weer een aantal ingavezones bevatten voor het ingeven van extra informatie. De bijkomende ingavezones worden Extra velden genoemd.

Tip

De verschillende types die mogelijk zijn voor een extra veld worden beschreven in FAQ_B50GEN034 - Types Extra velden.

 

De werkwijze voor het aanmaken van Extra velden bestaat uit 2 stappen:

·     Het aanmaken van het bijkomende tabblad (kan overgeslagen worden als er al een bijkomend tabblad aangemaakt werd).

·     Het toevoegen van bijkomende ingavezones aan het tabblad.

Een bijkomend tabblad aanmaken

Het aanmaken van een bijkomend tabblad gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Extra velden wordt geopend.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

2.      In de boomstructuur dient het gewenste scherm geselecteerd te worden.

3.      De knop  zal nu toelaten om het nieuwe tabblad te benoemen.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

4.      In de zone Omschrijv. wordt de titel voor het tabblad ingegeven (eventueel ook in de alternatieve taal).

5.      In de zone Infobalk wordt de omschrijving die voor dit tabblad in de tooltip zal verschijnen, opgegeven.

Tip

In functie van het in de boomstructuur gekozen scherm, kunnen er bijkomende zichtbaarheidsopties voorgesteld worden.

 

6.      De knop  zal het aanmaken van het tabblad bevestigen.

Het net aangemaakte tabblad zal in de boomstructuur verschijnen. Nu kan overgegaan worden tot het aanmaken van de eigenlijke ingavezone.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

Toevoegen ingavezones aan een tabblad

Het toevoegen van ingavezones aan het (net aangemaakte) tabblad, gebeurt als volgt:

1.      Het tabblad wordt geselecteerd in de boomstructuur.

2.      De knop  zal nu toelaten om een ingavezone te definiëren.

3.      De zones voor de Naam, het Type (eventueel de Lengte in karakters) en de Omschrijving van de zone dienen aangevuld te worden.

4.      Via het tabblad Eigenschappen dienen de eigenschappen voor de ingavezone gekozen worden.

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

5.      De knop  zal de keuzes bevestigen.

6.      De knop  zal ten slotte de ingavezone effectief aanmaken in Sage BOB 50.

Na deze stappen zal de bijkomende ingavezone aangemaakt zijn. Wanneer meerdere bijkomende ingavezones gewenst zijn, dienen deze stappen herhaald te worden.

Tip

De plaatsing en vormgeving van ingavezones kan gekozen worden via de knop .