Printervriendelijke versie

GEN – 043

Personaliseren

Extra velden: Tabelwaarde

Hoe dient een extra veld van het type Tabelwaarde geconfigureerd te worden?

Sage BOB 50 laat toe om een extra ingaveveld te configureren dat de waardes uit de meest gebruikte gegevenstabellen (klanten, leveranciers, algemene rekeningen…) bevat.

Tip

Voor meer algemene informatie rond het aanmaken van extra velden is er de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

 

In dit document wordt ingegaan op de instellingen die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van het veld, de overige informatie kan teruggevonden worden in de beschikbare FAQ’s.

Het instellen van een Tabelwaarde gebeurt als volgt:

1.      Wanneer dit nog niet gebeurd is, dient het tabblad voor de extra velden aangemaakt te worden zoals beschreven in de eerder vermelde FAQ.

2.      Een veld van het Type Tabelwaarde wordt aangemaakt, zoals in de eerder vermelde FAQ.

3.      De omschrijving voor het extra veld wordt opgegeven bij Omschrijv.

Tip

Afhankelijk van het gekozen scherm waarin het extra veld toegevoegd wordt en de gekozen tabel, zullen bepaalde zones uit de volgende beschrijving wel of niet beschikbaar zijn in het tabblad Eigenschappen.

 

4.      De Posities (en eventueel de afmetingen en zichtbaarheidsopties) van het extra veld kunnen opgegeven worden in de betreffende zones. Dit kan echter makkelijker en visueel gebeuren via de knop , nadat het extra veld bewaard werd.

5.      In de zone Infobalk wordt de tekst gekozen die getoond wordt wanneer de cursor stilgehouden wordt boven het extra veld.

6.      De gewenste tabel uit Sage BOB 50 wordt gekozen via de lijst Tabel.

7.      Het is mogelijk om voor het element dat gekozen wordt uit de tabel, een specifieke waarde weer te geven in de infobalk onderaan het scherm. Deze waarde wordt gekozen via de zone Velden.

Opgelet

Voor het gebruik van deze mogelijkheid is een grondige kennis van de structuur van de bestanden en tabellen van Sage BOB 50 noodzakelijk.

 

8.      Via de lijst Decoderen wordt bepaald wanneer deze waarde getoond wordt:

Nooit: er wordt geen waarde getoond in de infobalk.

In de zone: de waarde wordt getoond wanneer de cursor zich in het extra veld bevindt.

Permanent: De waarde wordt permanent getoond.

9.      Eventuele bijkomende opties kunnen aangevuld worden zoals:

Auto. toevoegen: wanneer (manueel) een onbekende waarde ingegeven wordt in het extra veld, zal gevraagd worden om deze op te nemen in de tabel.

Verplichte waarde: wanneer de cursor in het extra veld geplaatst wordt, mag deze dit veld niet meer verlaten voordat er een waarde opgegeven werd.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

10.   De verdere verwerking gebeurt zoals beschreven in de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

Na deze stappen zal het extra veld correct geconfigureerd en klaar voor gebruik zijn.