Printervriendelijke versie

GEN – 046

Personaliseren

Extra velden: Commentaar

Hoe dient een extra veld van het type Commentaar geconfigureerd te worden?

Sage BOB 50 laat toe om een extra veld te configureren dat een bepaalde tekst weergeeft.

Tip

Voor meer algemene informatie rond het aanmaken van extra velden is er de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

 

In dit document wordt ingegaan op de instellingen die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van het veld, de overige informatie kan teruggevonden worden in de beschikbare FAQ’s.

Het instellen van een Commentaar gebeurt als volgt:

1.      Wanneer dit nog niet gebeurd is, dient het tabblad voor de extra velden aangemaakt te worden zoals beschreven in de eerder vermelde FAQ.

2.      Een veld van het Commentaar wordt aangemaakt, zoals in de eerder vermelde FAQ.

3.      De tekst die weergegeven dient te worden, wordt opgegeven bij Omschrijv.

Tip

Afhankelijk van het gekozen scherm waarin het extra veld toegevoegd wordt en de gekozen tabel, zullen bepaalde zones uit de volgende beschrijving wel of niet beschikbaar zijn in het tabblad Eigenschappen.

 

4.      De Posities (en eventueel de afmetingen en zichtbaarheidsopties) van het extra veld kunnen opgegeven worden in de betreffende zones. Dit kan echter makkelijker en visueel gebeuren via de knop , nadat het extra veld bewaard werd.

5.      Wanneer gewenst is dat de tekst Vet en/of Onderstreept wordt weergegeven, dient de gelijknamige zone aangevinkt te worden.

Tip

Wanneer een Commentaar toegevoegd wordt in een commercieel document (Hoofd. Fact. of Detail Fact. in de boomstructuur, kan het nuttig zijn om dit Commentaar via de lijst Verbonden velden te koppelen aan een ander extra veld. Wanneer dit extra veld onzichtbaar gemaakt wordt (via de Instellingen voor ingaven), zal ook het Commentaar niet langer zichtbaar zijn.

 

6.      De verdere verwerking gebeurt zoals beschreven in de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

Na deze stappen zal het extra veld correct geconfigureerd en klaar voor gebruik zijn.