Printervriendelijke versie

INV – 044

Samengestelde artikels

Componenten samengesteld artikel op lay-out

Hoe kunnen de componenten van een samengesteld artikel op de lay-out van een commercieel document weergegeven worden?

Hoewel Sage BOB 50 meerdere documentlay-outs speciaal voor samengestelde artikels aanbiedt, is het al dan niet weergeven van de onderdelen van een samengesteld artikel niet enkel afhankelijk van de gebruikte lay-out.

Naast de keuze van de correcte lay-out is ook de instelling van de artikelfiche uiterst belangrijk.

Om de componenten zichtbaar te maken op de lay-out, dienen ze zichtbaar gemaakt te worden tijdens de ingave. Dit gebeurt als volgt:

1.      De fiche voor het samengestelde artikel wordt geopend.

2.      Het tabblad Samenst. wordt gekozen.

3.      De knop  opent het scherm Beheer samengestelde artikels.

4.      Het tabblad Parameters dient gekozen te worden.

Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche | Samenst. |  | Parameters

 

5.      De vakken Detail componenten bij verkoop en/of Detail componenten bij aankoop dienen aangevinkt te worden om de componenten zichtbaar te maken in respectievelijk de klanten- en leveranciersdocumenten.

Tip

Als deze vakken uitgegrijsd zijn, betekent dit dat de Waardering (prijsbepaling) gebeurt op basis van de som van alle Componenten en niet op basis van de prijs van de samengestelde artikel zelf. In dit geval zullen de componenten steeds in ingaveschermen opgenomen worden. Hetzelfde geldt voor het Bijwerken van de voorraad.

 

6.      In de lijst Zichtbaarheid bij afdruk dient elk document waarvoor de component zichtbaar dienen te zijn, aangevinkt te worden in de kolom Component.

Tip

Wanneer de kolom Component uitgegrijsd is, betekent dit dat de Waardering op Componenten gebeurt en deze dus altijd opgenomen zullen worden in de lay-out.

 

7.      De knop  zal de wijzigingen bewaren.

Na deze stappen zullen de componenten van samengestelde artikels zichtbaar zijn op de afdruk van de gekozen commerciële documenten (mits een van de lay-outs voor samengestelde documenten gebruikt werd).

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten