Printervriendelijke versie

INV – 013

Contracten

Btw-opeisbaarheid bij facturatie contracten

Hoe kan de datum voor de btw-opeisbaarheid ingesteld worden voor de periodieke facturen van het contractbeheer?

Bij het aanmaken van de periodieke facturen voor de contracten kan bepaald worden welke datum gebruikt zal worden voor de vermelding van de btw-opeisbaarheid van de factuur.

Tip

Voor meer informatie rond de verschillende mogelijke formuleringen van de btw-opeisbaarheid is er FAQ_B50INV011_NL Opeisbaarheidsdatum op documenten weergeven.

 

De keuze voor de gewenste opeisbaarheidsdatum gebeurt via het scherm Facturatie van contracten.

De volgende stappen dienen hiervoor gevolgd te worden:

1.   Het vak Btw-overdracht dient aangevinkt te worden.

2.   De gewenste opeisbaarheidsdatum dient gekozen te worden via de lijst Opeisbaarheid btw.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Contractbeheer |  

 

3.   De facturatie kan nu op de klassieke manier verdergezet worden.

Door het toepassen van de bovenstaande stappen zal de opeisbaarheidsdatum van de btw opgenomen worden in de resulterende documenten.