Printervriendelijke versie

INV – 015

Automatische facturatie

Btw-opeisbaarheid bij aanmaken van abonnementsfacturen

Hoe kan de datum voor de btw-opeisbaarheid ingesteld worden bij het aanmaken van abonnementsfacturen?

Bij het aanmaken van de facturen via de functionaliteit Aanmaken type documenten, kan het gewenst zijn om de datum voor de btw-opeisbaarheid in te stellen voor deze facturen.

Tip

Voor meer informatie rond de verschillende mogelijke formuleringen van de btw-opeisbaarheid is er FAQ_B50INV011_NL Opeisbaarheidsdatum op documenten weergeven.

 

De keuze voor de gewenste opeisbaarheidsdatum gebeurt via het scherm Aanmaken van abonnementsfacturen.

De volgende stappen dienen hiervoor gevolgd te worden:

1.   Het vak Btw-overdracht dient aangevinkt te worden.

2.   De gewenste opeisbaarheidsdatum dient gekozen te worden via de lijst Opeisbaarheid btw.

Commercieel beheer | Verwerking | Automatische facturatie | Aanmaken type documenten

 

3.   De facturatie kan nu op de klassieke manier verdergezet worden.

Door het toepassen van de bovenstaande stappen zal de opeisbaarheidsdatum van de btw opgenomen worden in de resulterende documenten.