Printervriendelijke versie

INV – 020

Contracten

Prijzen in contracten afronden

Hoe kunnen de eenheidsprijzen in contracten automatisch afgerond worden tot op een bepaald bedrag (bijvoorbeeld tot op 5 eurocent)?

Het aanpassen van de eenheidsprijzen voor contracten gebeurt door het Bijwerken van de type facturen die bij deze contracten horen. Deze functionaliteit biedt uiterst gedetailleerde mogelijkheden voor het instellen van de afronding.

Het afronden tot op 5 eurocent wordt hier als praktisch voorbeeld aangegeven.

Tip

Voor meer informatie rond het Bijwerken van de type facturen is er de Praktische gids Contractbeheer.

 

De onderstaande Type factuur zal gebruikt worden in het voorbeeld:

Commercieel beheer | WorKSpaces | Contractbeheer |  | Ingaven

 

Het is gewenst om de eenheidsprijzen (EP) af te ronden tot op 5 eurocent. Er wordt ook gekozen om steeds naar de dichtstbijzijnde waarde af te ronden (bijvoorbeeld: 1,72€ zal afgerond worden naar 1,70€ en 19,58€ afgerond zal worden naar 19,60€).

Dit gaat als volgt in zijn werk:

1.   Het scherm Bijwerken van de type facturen wordt geopend.

2.   De volgende zones dienen aangevuld te worden:

-  Decim.: Aangezien de afronding zal plaatsvinden op de tweede decimaal (eurocent) dient hier de waarde 2 opgegeven te worden.

-  Waarde: Hier worden de mogelijke waardes voor de decimaal op de positie gekozen bij Decim., beperkt. Aangezien het om een afronding tot op 5 eurocent gaat, zijn de mogelijke waardes 0 of 5.

-  Afrondingswijze: Omdat het gewenst is om af te ronden naar de dichtsbijgelegen prijs die 0 of 5 als tweede decimaal heeft, wordt gekozen voor naar dichtstbijzijnde.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Contractbeheer |  | Bijwerken

 

3.   De knop  zal een overzicht tonen van alle type facturen die bijgewerkt zullen worden, in functie van de gemaakte Selectie.

4.   Ten slotte zal de knop , na het tonen van de bevestigingsboodschap, de aanpassingen in de type facturen doorvoeren.

Het resultaat zal hierna duidelijk zichtbaar zijn in de gekozen type factuur:

Commercieel beheer | WorKSpaces | Contractbeheer |  | Ingaven