Printervriendelijke versie

INV – 001

Ingaven

Artikelomschrijving per taal

Hoe kunnen de omschrijvingen van de artikels in een commercieel document aangepast worden aan de taal van de derde?

 

Het is mogelijk om te bepalen welke taal gebruikt wordt voor de omschrijvingen van artikels in de tabel Talen. In het tabblad Facturatie kan bij Facturatie omschrijving aangegeven worden welke van de drie omschrijvingslijnen uit de artikelfiche gebruikt zullen worden.

FAS50NL_263_01.jpg

Commercieel beheer | Bestand | Tabellen | Talen

De lijnen die gekozen kunnen worden bij Facturatie omschrijving komen overeen met de 3 beschikbare omschrijvingslijnen in de artikelfiche.

Commercieel beheer | Artikels en prijslijsten | Artikels | Fiche

Het volstaat dus om voor elke taal in de tabel Talen een gepaste omschrijvingslijn uit de artikelfiche te kiezen.

 

Tip

Er kunnen talen toegevoegd worden aan de tabel Talen.

 

Eens de talen ingesteld zijn, dient per derde aangegeven te worden welke taal gewenst is.

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche

Als nu, zoals eerder beschreven, in de Talen tabel voor Engels de derde omschrijvingslijn werd aangegeven, wordt het volgende resultaat verkregen:

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten