Printervriendelijke versie

INV – 002

Hergroepering

Hergroeperingslijst beperken

Wanneer een hergroepering uitgevoerd wordt, staat er in de lijst een aantal documenten dat de gebruiker hier liever niet aantreft. Toch wil de gebruiker deze documenten niet verwijderen. Kunnen deze documenten enkel uit de hergroeperingslijst verwijderd worden zonder ze te verliezen?

 

1.   Bij een hergroepering wordt een lijst getoond van alle documenten van het gekozen type in het tabblad Selectie van het hergroeperingsscherm.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

2.   Als het voor bepaalde documenten niet meer gewenst is dat ze zichtbaar zijn in deze lijst, volstaat het deze documenten in Slaapstand te plaatsen. Dit gebeurt via de werkomgeving Lijst documenten klanten of Lijst documenten leveranciers onder Commercieel beheer. Hier kunnen de gewenste documenten geopend worden en in Slaapstand geplaatst worden via de betreffende knop. Sage BOB 50 zal u hiervoor om bevestiging vragen.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

3.   Een document in Slaapstand zal niet meer voorkomen in opzoeklijsten en dus niet meer getoond worden bij de hergroepering.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

 

Opgelet

Een document in slaapstand zal niet meer in opzoeklijsten verschijnen, maar het wordt wel nog in aanmerking genomen voor het beheer van de backorders. Er zal echter geen rekening worden gehouden met een bestelling in slaapstand bij het automatisch aanmaken van Leveranciersbestellingen op basis van klantenbestellingen.