Printervriendelijke versie

INV – 011

Ingaven

Opeisbaarheidsdatum op documenten weergeven

Hoe kan de gewenste datum voor de opeisbaarheid van de BTW weergegeven worden op facturen en creditnota's?

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de Btw-overdracht in een Sage BOB 50 dossier met commercieel beheer, is het vaak gewenst om de opeisbaarheid van de BTW weer te geven op de uitgegeven facturen en creditnota's.

Tip

Voor meer informatie over het activeren van de Btw-overdracht is beschikbaar via FAQ_B50ACCT071_NL BTW-overdracht activeren.

 

Sage BOB 50 biedt de mogelijkheid op gebruik te maken van bepaalde standaardformuleringen voor het weergeven van de opeisbaarheid en dit in alle door Sage BOB 50 gebruikte standaardtalen.

Opgelet

Het weergeven van de opeisbaarheid vereist ook een aanpassing aan de in het dossier gebruikte lay-outs. Deze aanpassing dient te gebeuren door een gebruiker met technische kennis van lay-outs en Report Builder.

 

Het activeren van de weergave van de standaardformulering gebeurt via het ingavescherm van het document.

Dit gebeurt als volgt:

1.   Onder het tabblad Alg voorwaarden van het ingavescherm wordt het vak Btw-overdracht aangevinkt.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

 

2.   Vervolgens kan in de lijst Opeisbaarheid btw gekozen worden welke formulering gewenst is:

·      Documentdatum: De documentdatum wordt gebruikt in de formulering voor de opeisbaarheid.

·      Betaaldatum: De datum van betaling wordt opgenomen in de formulering van de opeisbaarheid. Standaard wordt hiervoor de Vervaldag voorgesteld, maar het is mogelijk om manueel een datum in te geven in de bijhorende zone.

 

Opgelet

Wanneer de Leveringsdatum beheerd wordt in de ingaven en deze leveringsdatum valt vóór de Vervaldag, zal de formulering en datum voor Leveringsdatum gebruikt worden. Dit is enkel zichtbaar op de afdruk van het document, in het ingavescherm vindt geen verandering plaats.

 

·      Leveringsdatum: De Leveringsdatum van het document wordt opgenomen in de formulering van de opeisbaarheid. Dit kan op twee manieren:

-  Wanneer de optie Ingave van de leverdatum geactiveerd werd voor de Instellingen voor ingaven, zal de gebruikte datum overgenomen worden uit de zone Leveringsdatum van het tabblad Leveringsvoorw.

-  Wanneer de optie Ingave van de leverdatum niet geactiveerd werd voor de Instellingen voor ingaven, zal de te gebruiken datum manueel ingegeven dienen te worden in de bijhorende zone.

·      Vermoedelijke datum opeisbaarheid: De datum die manueel ingegeven wordt in de bijhorende zone, wordt opgenomen in de formulering van de opeisbaarheid.

3.   De ingave kan nu op de klassieke manier verder gezet worden.

Na het uitvoeren van deze stappen zal op de afdruk van de factuur een vermelding van de opeisbaarheid verschijnen, in functie van de in de voorgaande stappen gekozen waardes.

 

Tip

Wanneer de bovenstaande stappen uitgevoerd werden, zal natuurlijk de btw-overdracht ook geactiveerd zijn voor de boeking van dit document bij Boekhouding & Financiën.