Printervriendelijke versie

INV – 039

Afdrukken

Een Document opnieuw afdrukken

Hoe kan een commercieel document opnieuw afgedrukt worden, rekening houdend met een gewenst aantal exemplaren?

In Sage BOB 50 is het eenvoudig om een al eerder afgedrukt document opnieuw af te drukken. Hierbij kan zelfs vooraf ingesteld worden worden in hoeveel exemplaren deze nieuwe afdruk zal gebeuren.

Tip

In dit document wordt een factuur gebruikt om de procedure te verklaren. Natuurlijk geldt deze procedure voor elk commercieel document.

 

Het instellen van het aantal exemplaren wanneer een document opnieuw afgedrukt wordt, gebeurt als volgt:

1.       Het scherm Opties wordt geopend.

2.      Het knooppunt Doc. lay-out en taal van het tabblad Commercieel beheer wordt geopend.

3.      Bij Exempl. opnieuw afdrukken wordt gekozen om slechts een enkel exemplaar van het document af te drukken of om hetzelfde aantal als aangegeven op het document af te drukken.

Algemene configuratie |  | Commercieel beheer | Doc. lay-out en taal

 

4.      Ten slotte wordt deze keuze bevestigd via de knop .

Na deze stappen zal rekening gehouden worden met deze keuze bij het opnieuw afdrukken van commerciële documenten.