Printervriendelijke versie

INV – 032

Sage einvoice

Keuze e-mailadres voor verzending

Hoe het e-mailadres voor de verzending van een elektronisch document bepalen?

Sage eInvoice beheert de e-mailadressen voor het verzenden van de elektronische documenten op een intelligente manier. Deze e-mailadressen kunnen op twee verschillende manieren bepaald worden.

Via de klantenfiche

Commercieel beheer | Bestand | Klanten | Fiche

 

Bij het verzenden van het elektronische document zal steeds eerst het Specifieke adres voor facturatie voorgesteld worden. Indien dit niet opgegeven werd, gebruikt Sage BOB 50 het E-mailadres onderneming.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten |

 

Opgelet

Wanneer er geen enkel e-mailadres opgegeven werd in de klantenfiche, zal Sage BOB 50 niet automatisch een e-mailadres kunnen voorstellen en dient het adres manueel ingegeven te worden in het scherm E-mail versturen.

Via het venster E-mail versturen

In scherm E-mail versturen blijft het mogelijk bestaan om een e-mailadres op te geven of om het voorgestelde e-mailadres aan te passen.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten |

 

Hier kunnen zich drie situaties voordoen:

1.      De klantenfiche bevat geen enkel e-mailadres: in dit geval zal Sage BOB 50 voorstellen om het E-mailadres onderneming bij te werken in de klantenfiche naar het opgegeven adres.

2.      Het voorgestelde e-mailadres is het Specifieke adres voor facturatie en dit wordt aangepast: Sage BOB 50 zal voorstellen om het Specifieke adres voor facturatie van de klantenfiche aan te passen.

3.      Het voorgestelde e-mailadres is het E-mailadres onderneming en dit wordt aangepast: Sage BOB 50 zal voorstellen om het Specifieke adres voor facturatie van de klantenfiche aan te passen.