Printervriendelijke versie

FIX – 008

specifieke verrichtingen

Tegenboeken van een goed

Hoe kan een verkocht goed tegengeboekt worden?

Als een goed verkocht werd, is het noodzakelijk om dit goed tegen te boeken via de Vaste activa in Sage BOB 50.

Opgelet

In dit document wordt er vanuit gegaan dat een correcte verkoopfactuur voor het goed al aangemaakt en geboekt werd.

 

Het tegenboeken van een goed zal gebeuren via de werkomgeving Beheer van de vaste activa en vindt plaats op een gelijkaardige manier als het berekenen van de afschrijvingen op de klassieke manier:

1.      De periode waarin het uitboeken dient te gebeuren, wordt geopend.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

2.      Via de knop  wordt gekozen voor Tegenboeking.

De assistent Tegenboeking wordt nu automatisch geopend.

3.      De gegevens voor de verkoopfactuur dienen aangevuld te worden in het gedeelte Selectie van de verkoopfactuur.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa |  | Tegenboeking

 

Tip

Als slechts een deel van een goed verkocht wordt, dient het vak Gedeeltelijke tegenboeking aangevinkt te worden. In de bijhorende zone dient dan ook de aankoopwaarde van dit deel opgegeven te worden.

 

4.      De knop  zet de procedure verder.

 

5.      Tot slot mag het samenvattende scherm afgesloten worden via de knop

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa |  | Tegenboeking

De lijn voor de tegenboeking verschijnt nu in de werkomgeving en bij het verder verwerken van de vaste activa op de klassieke manier, zal hier rekening mee gehouden worden in de aangemaakte boekingen.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa