Printervriendelijke versie

POS – 006

Personaliseren

Zwevend ticket

Hoe kan een onvoltooid ticket van de ene kassa naar een andere overgebracht worden?

Bij het gebruik van het Verkooppunt, is het mogelijk om de kassa zo in te stellen dat een ticket dat begonnen werd op een bepaalde kassa, overgebracht kan worden naar een of meerdere andere kassa's, om dit ticket via deze kassa's verder te verwerken.

Om een ticket over te brengen naar een andere kassa, dient de volgende procedure gevolgd te worden:

1.   Het scherm Opties van Sage BOB 50 dient geopend te worden.

2.   In de boomstructuur dient het knooppunt Diverse opties geselecteerd te worden onder Verkooppunt.

3.   Het vak Zwevend ticket dient aangevinkt te worden onder Tickettype.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties

 

4.   Ten slotte worden de wijzigingen opgeslagen via.

Na deze stappen kan een ticket overgebracht worden van de ene kassa naar de andere.

De volgende werkwijze is nu beschikbaar:

Het ticket wordt door de kassier op de klassieke manier begonnen op de eerste kassa.

Verkooppunt |  | Kassa 1

 

Op de tweede kassa, waar het ticket hernomen dient te worden, kan dezelfde kassier zich aanmelden via de knop .

Verkooppunt |  | Kassa 2

Na het aanmelden zal het ticket dat al begonnen was op de eerste kassa door deze kassier, automatisch hernomen worden op de tweede kassa.

Verkooppunt |  | Kassa 2

 

De kassier zal automatisch afgemeld worden op de eerste kassa, wanneer hij zich aanmeldt op de tweede kassa.

Verkooppunt |  | Kassa 1