Printervriendelijke versie

PRST – 001

Toegang

Gebruiker niet in de gebruikerslijst

Waarom verschijnt een bepaalde gebruiker niet in de gebruikerslijst van BOB-presta? Deze gebruiker kan nochtans gewoon aanmelden in de boekhouding.

Aanmeldscherm Sage BOB 50

Aanmeldscherm Sage BOB-presta

Om toegang te krijgen tot BOB-presta moet de machtiging hiertoe gegeven worden in de gebruikersfiche. Als deze er niet is, zal deze gebruiker niet verschijnen in de lijst van gebruikers. Het geven van deze rechten gebeurt via de applicatie BOBsystem. In de gebruikersfiche moet de optie BOB-presta worden aangevinkt.

Systeemwerkset | Bestand | Gebruikers

Hierna zal de gebruiker wel verschijnen bij de BOB-presta gebruikers.

Aanmeldscherm Sage BOB-presta