Printervriendelijke versie

CLD - 004

CLOUD DEMAT

Controle synchronisatie

Hoe de synchronisatie tussen Cloud Demat en Sage BOB controleren?

Een gebruiker met het administrator-profiel heeft volledige toegang tot het platform en kan de taken voor alle dossiers controleren.

Hiervoor wordt het tabblad Monitoring (1) geopend via de navigatiebalk bovenaan het scherm.

Hier kan allereerst de status van de connector (2) gecontroleerd worden. Als deze groen is, zoals in de afbeelding, is de eerste stap van de controle correct verlopen.

In dit scherm werden een aantal filters toegepast zodat enkel foutmeldingen weergegeven worden. Als er geen foutmelding zichtbaar is, is de tweede stap eveneens correct verlopen.

De filters kunnen aangepast worden door de betreffende vakken aan of af te vinken en te bevestigen via Filter.

Om snel alle filters te verwijderen, is er Reset (3).

Als alle filters gedeactiveerd zijn, verschijnen alle afgelopen, lopende en in afwachting zijnde taken (4).

 

In het onderstaande scherm werden nieuwe taken aangemaakt en één ervan wordt uitgevoerd:

 

Het is mogelijk dat een fout optreedt bij het uitvoeren van een taak. Ongeacht de oorzaak, dient deze doorgegeven te worden aan de partner die de Cloud Demat installatie beheert.

De partner kan de oorzaak van de fout opsporen en eventueel een commentaar nalaten naast de taak, zodat het probleem verholpen kan worden.

Eens het probleem verholpen is, kan de taak herstart worden via het icoon dat zich uiterst rechts bevindt.