Printervriendelijke versie

DEMAT - 027

Personaliseren

Delen Herkenningsmodellen

Hoe kunnen de herkenningsmodellen gedeeld worden tussen dossiers?

Het werken met BOB-demat kan sterk vereenvoudigd worden door het gebruik van herkenningsmodellen. Wanneer een meerdere dossiers beheerd worden, kan het gebruiksgemak vergroot worden door herkenningsmodellen aangemaakt in een dossier automatisch te delen met de andere dossiers.

Het delen van herkenningsmodellen wordt als volgt geactiveerd:

1.  De werkomgeving BOB-demat wordt geopend.

2.  Via de knop wordt de lijst met Acties geopend.

3.  Het menupunt Opties wordt gekozen.

4.  In het scherm Opties BOB-demat dient gekozen te worden voor het tabblad Tekenherk.

5.  Het vak Herkenningsmodellen delen tussen de dossiers dient aangevinkt te worden.

Boekhouding & Financien | WorKSpaces | BOB-demat | | Opties

 

6.  De wijzigingen worden bevestigd via .

Na deze stappen zullen de herkenningsmodellen voor dossiers waar de optie aangevinkt werd, gedeeld worden.