Printervriendelijke versie

FST - 003

Situatie

Deblokkeren situatie

Hoe kan een situatie gedeblokkeerd worden?

Als een situatie in Sage FiSta geblokkeerd werd, maar er toch nog wijzigingen dienen te gebeuren, kan deze als volgt gedeblokkeerd worden:

Tip

In dit voorbeeld wordt er van uitgegaan dat de situatie ook neergelegd werd. als dit niet het geval is, kunnen de eerste stappen overgeslagen worden.

 

1.  Het venster Instellingen wordt geopend via een <Dubbele klik> op de situatie.

2.  De knop opent de Geavanceerd instellingen.

Bestand | FiSta-dossier openen | Situatie

 

 

3.  Het vak Neergelegd wordt afgevinkt.

Bestand | FiSta-dossier openen | Situatie |

 

4.  De wijziging wordt bewaard via de knop .

5.  Via de knop worden de Geavanceerd instellingen opnieuw geopend.

6.  Het vak Geblokkeerdwordt afgevinkt.

Bestand | FiSta-dossier openen | Situatie |

 

7.  De wijziging wordt bewaard via de knop .

Na deze stappen is de situatie gedeblokkeerd en kunnen de nodige aanpassingen uitgevoerd worden.