Printervriendelijke versie

GEN - 088

Andere

Verwijderen persoonlijke gegevens

Hoe de persoonlijke gegevens van een derde wissen?

Het is erg eenvoudig om de signaletiekfiche van een derde te anonimiseren.

OPGELET

De gegevens van een derde moeten wettelijk bijgehouden worden voor een bepaalde tijd. Het is sterk aangeraden om de activiteit van een derde te controleren alvorens zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Een FAQ beschrijft hoe de laatste activiteit van een derde te bepalen.

 

Als de activiteit van een derde het toelaat, gebeurt het wissen van zijn persoonlijke gegevens als volgt:

1.  De fiche voor de betreffende derde wordt geopend.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Derden | Fiche

 

2.  Via de knop wordt de anonimisering gestart.

3.  De gewenste acties worden aangevinkt:

-  Een nieuwe willekeurige referentie aanmaken: de huidige referentie van de fiche wordt vervangen door een referentie die zich onderaan de lijst zal bevinden;

-  De documenten uit de Sage-box verwijderen, eventueel tot een bepaalde datum.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Derden | Fiche |

 

4.  De waarschuwing dient bevestigd te worden.

 

De derdenfiche werd nu geanonimiseerd.

Tip

De fiches van de contactpersonen werden ook geanonimiseerd.

 

In het bovenstaande voorbeeld, werd de fiche als volgt aangepast:

•  De persoonlijke gegevens van de klant werden verwijderd;

•  De referentie werd vervangen door Ž0000001;

•  De derde werd uitgesloten van verwerkingen voor marketingdoeleinden;

•  De derde werd in slaapstand geplaatst;

•  De derde werd geblokkeerd;

•  De derde is niet inboekbaar.

•  De documenten uit de Sage-box werden verwijderd tot de aangegeven datum.

OPGELET

Het verwijderen van de persoonlijke gegevens van een derde gaat verder dan de signaletieken. Het is aangeraden om de cartografie van de persoonlijke gegevens te raadplegen voor meer informatie.

 

Tip

Deze functie is ook beschikbaar voor de signaletieken (Klanten, Leveranciers, Relaties ondernemingen) in lijstvorm. Zo kan deze functie uitgevoerd worden op een selectie van derden.