Printervriendelijke versie

GEN - 083

Verbonden diensten

Token CodaBox

Hoe wordt het token voor het gebruik van CodaBox voor CODA/SODA/Purchase Invoices bekomen?

CodaBox maakt gebruik van een token voor de identificatie van de klant waarnaar de CODA/SODA/Purchase Invoices-bestanden verstuurd worden.

Bij het activeren van deze dienstverlening zal gevraagd worden om dit token in te geven.

Algemene configuratie | | Algemeen | Dossier | CODA by CodaBox

 

OPGELET

Enkel klanten die samenwerken met een mandaathouder (boekhouder, fiduciaire, enz...) kunnen de knop Token aanvragen gebruiken. Mandaathouders (boekhouder, fiduciaire, enz...) zijn verplicht de aanvraag persoonlijk te doen bij CodaBox.

 

Hier kunnen 3 gevallen onderscheiden worden, in functie van het ontvangen van de bestanden:

•  Klant zonder mandaathouder (boekhouder, fiduciaire, enz.) ontvangt: enkel de klant zal de bestanden ontvangen en het token wordt (na aanvraag bij CodaBox) aan hem bezorgd, waarna het ingegeven kan worden in het bovenstaande scherm.

•  Enkel de mandaathouder (boekhouder, fiduciaire, enz.) ontvangt: enkel de mandaathouder zal de bestanden ontvangen en het token wordt (na aanvraag bij CodaBox) aan hem bezorgd, waarna het ingegeven kan worden in het bovenstaande scherm.

•  Mandaathouder (boekhouder, fiduciaire, enz.) en klant ontvangen: zowel de klant als de mandaathouder zullen de bestanden ontvangen. De mandaathouder ontvangt (na aanvraag bij CodaBox) het token, waarna het ingegeven kan worden in het bovenstaande scherm. Eens de mandaatgegeven correct verwerkt werden door CodaBox, kan de klant het BTW-nummer aanvullen/controleren en zijn persoonlijke token aanvragen via de knop . Bij ontvangst van het token kan dit ingegeven worden in het bovenstaande scherm.