Printervriendelijke versie

GEN - 085

Verbonden diensten

Toegangsrechten CodaBox-diensten

Hoe verkrijgt een gebruiker toegangsrechten tot de CodaBox-diensten voor CODA's, SODA's en Purchase Invoices binnen Sage BOB 50c?

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten voor CODA's, SODA's en Purchase Invoices, dient de Sage BOB 50c-gebruiker over de nodige gebruikersrechten te beschikken.

Deze rechten worden toegekend door de zogenaamde beheerder van de CodaBox-diensten.

OPGELET

De beheerder is de allereerste gebruiker die de dienst voor CODA's en/of SODA's en/of Purchase Invoices geactiveerd heeft in de Opties van een dossier. Dit wordt duidelijk aangegeven in de gebruikersfiche.

 

Algemene configuratie | Instellingen | Persoonlijk profiel | Diversen

 

Er zijn twee methodes beschikbaar om de gewenste toegang te verkrijgen:

•  De gebruiker vraagt de beheerder om de nodige rechten,

•  De beheerder kent (een reeks van) gebruiker(s) de nodige rechten toe.

Beide methodes worden hier beschreven.

De gebruiker vraagt de rechten aan

De volgende stappen dienen gevolgd te worden om de nodige toegangsrechten te bekomen.

1.  De gebruikersfiche wordt in Sage BOB 50c geopend op het tabblad Diversen.

2.  Via de knop worden de toegangsrechten aangevraagd.

Algemene configuratie | Instellingen | Persoonlijk profiel | Diversen

 

3.  Uit de lijst Beheerder CodaBox wordt een aanwezige beheerder gekozen (deze lijst bevat enkel beheerders).

4.  De beheerder geeft zijn Wachtwoord ter bevestiging in.

5.  Indien de gebruiker op zijn beurt de toegangsrechten moet kunnen verlenen, dient het vak Beheersrechten voor CodaBox verlenen aangevinkt te worden (zonder dit vak heeft de gebruiker zelf wel toegang, maar kan hij geen toegang verlenen).

6.  De knop zal ten slotte de rechten effectief toekennen.

Na deze stappen mag de fiche bewaard worden en kan de gebruiker de functionaliteiten van CodaBox benutten.

De beheerder kent de rechten toe

De volgende stappen dienen gevolgd te worden om de nodige toegangsrechten te verlenen.

1.  De gebruikersfiche van de gewenste gebruiker wordt in BOBSystem geopend op het tabblad Diversen.

2.  Via de knop worden de toegangsrechten verleend.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers

 

3.  De gebruiker geeft zijn Wachtwoord ter bevestiging in.

4.  Indien de gebruiker op zijn beurt de toegangsrechten moet kunnen verlenen, dient het vak Beheersrechten voor CodaBox verlenen aangevinkt te worden (zonder dit vak heeft de gebruiker zelf wel toegang, maar kan hij geen toegang verlenen).

5.  De knop zal ten slotte de rechten effectief toekennen.

Na deze stappen mag de fiche bewaard worden en kan de gebruiker de functionaliteiten van CodaBox benutten. De stappen kunnen herhaald worden voor een volgende gebruiker.