Printervriendelijke versie

GEN - 090

Installatie

Verplichte ingave wachtwoord

Hoe het ingeven van een verplicht wachtwoord verplichten voor alle gebruikers?

Met het oog op een versterkte beveiliging van het gebruik van de producten Sage BOB 50c, il het mogelijk om het ingeven van een wachtwoord te verplichten.

Tip

Bij een nieuwe installatie van SAge BOB 50c, is de optie voor het verplichten van een wachtwoord automatisch actief.

 

Als het beheer van verplichte wachtwoorden nog niet actief is een Sage BOB 50c product, kan dit als volgt gebeuren:

1.  De pagina Algemene opties van de Opties wordt geopend.

Algemene configuratie | | Instellingen toepassing | Algemene opties

 

2.  Wachtwoord verplicht wordt aangevinkt.

3.  De wijzigingen kunnen nu bewaard worden.

Het ingeven van een wachtwoord is nu verplicht voor alle gebruikers. Het is ook mogelijk om het periodiek aanpassen van het wachtwoord te verplichten, via het vak Wachtwoord verlopen. Meer informatie is beschikbaar in de FAQ periodieke aanpassing van het wachtwoord.

Wanneer een gebruiker zonder wachtwoord zich voor de eerste maal aanmeldt nadat de wachtwoorden verplicht werden, zal deze een waarschuwing krijgen.

 

Hierna kan het wachtwoord gekozen worden.

 

OPGELET

Voor een optimale beveiliging dient het wachtwoord uit 7 tekens met cijfers en letters, te bestaan. Als dit niet het geval is, zal een waarschuwing verschijnen.