Printervriendelijke versie

GEN-070

Personaliseren

Venster kan niet toegevoegd worden aan favorieten

Waarom kunnen sommige vensters niet toegevoegd worden aan de Favorieten?

Sage BOB 50c laat toe om bepaalde vensters in te stellen als Favorieten. Deze vensters kunnen dan rechtstreeks geopend worden via het gedeelte Favorieten van IntuiSage.

Sommige vensters kunnen echter niet toegevoegd worden aan de favorieten. Deze reden hiervoor is eenvoudig: enkel vensters die geopend worden via een menupunt, kunnen toegevoegd worden aan de Favorieten.

Dit wordt verduidelijkt via een voorbeeld:

•  Als een klantenfiche geopend wordt via Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche, is de optie Toevoegen aan favorieten beschikbaar in het contextmenu.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche

 

•  Als de klantenfiche echter geopend wordt via de lijstweergave van de klanten, zal de optie Toevoegen aan favorieten niet verschijnen in het contextmenu.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Lijst