Printervriendelijke versie

INV - 055

SAGE EINVOICE

Eerste verzending PEPPOL

Hoe gebeurt de eerste verzending van een document via PEPPOL?

Wanneer een eerste PEPPOL-verzending uitgevoerd wordt, via de werkomgeving Klantendocumenten of via een individueel document, zal het configuratiescherm voor de CodaBox-diensten verschijnen.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Klantendocumenten

 

Hier onderscheiden zich twee gevallen:

•  De klant beschikt al over een CodaBox Token.

•  De klant beschikt nog niet over een CodaBox token.

De klant beschikt over een CodaBox Token

In dit geval volstaat het om de Sage-licentie in te geven in de zone Licentie en de zone TOKEN aan te vullen met het ontvangen token.

Na bevestiging via de knop is de configuratie voltooid en wordt het document direct verzonden.

De klant beschikt nog niet over een CodaBox Token

In dit geval dient een schatting van het aantal PEPPOL-verzending voor één jaat opgegeven te worden in de zone Aantal facturen.

De knop zal vervolgens een e-mail openen met de nodige informatie om een token aan te vragen. Het volstaat om deze mail de verzenden om de aanvraag te voltooien.