Printervriendelijke versie

BANK – 001 (DEAL)

Recuperatie CODA

Ontbrekende CODA's werkomgeving Bankverrichtingen

Waarom verschijnt, bij het inlezen van meerdere CODA-bestanden, slechts 1 rekeninguittreksel in het gedeelte In afwachting van de werkomgeving Bankverrichtingen en hoe kunnen de andere rekeninguittreksels weer correct weergegeven worden?

Dit probleem kan zich voordoen bij het inlezen van meerdere CODA-bestanden met bestandsnamen van meer dan 50 karakters, waarvoor de eerste 50 karakters identiek zijn. Er zal slechts 1 rekeninguittreksel In afwachting weergegeven worden en de overige rekeninguittreksels worden verplaatst naar de folder voor gearchiveerde rekeninguittreksels maar dit wordt niet zichtbaar gemaakt in het overeenstemmende gedeelte van de boomstructuur in de werkomgeving Bankverrichtingen.

Dit probleem kan als volgt opgelost worden:

1.  Het indexbestand AC_BNKSTAT.ADI uit de dossierfolder dient verwijderd te worden.

Tip

Via het punt Info van het menu ? kan de locatie van het dossier makkelijk teruggevonden worden. Een <klik> op deze locatie zal de folder openen via een Windows-verkenner.

 

2.  Het bestand AC_BNKSTAT.ADT dient vervolgens geherindexeerd te worden via BOBSystem.

3.  De niet verwerkte CODA-bestanden dienen ten slotte opnieuw behandeld te worden op de klassieke manier.

Na het uitvoeren van deze stappen zullen de CODA-bestanden wel correct verwerkt worden.