Printervriendelijke versie

GEN – 008 (DEAL)

Installatie

Sage Approval: personaliseren verzending e-mails

Hoe kan de afzender en de frequentie van het versturen van goedkeuringsmails ingesteld worden?

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de standaardinstellingen, zal het verzenden van alle e-mails met betrekking tot Sage Approval om de twee uur plaatsvinden. Het adres [email protected] zal dan ook steeds als afzender van deze e-mailberichten beschouwd worden.

Het is mogelijk om deze basisinstellingen naar wens aan te passen. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk om een van de configuratie bestanden van de Sage Approval service manueel aan te passen.

Aanpassen van de afzender van de goedkeuringsmails

Het aanpassen van de standaard afzender voor de goedkeuringsmails kan via enkele eenvoudige stappen gebeuren:

1.  Het bestand CONFIG.INI dat zich in de installatiefolder van Sage Approval (standaard C:\Sage-approval) bevindt, dient geopend te worden.

2.  Onder de sectie [OPTIONS] wordt de variabele FROM toegevoegd, waarbij het gewenste e-mailadres voor de afzender opgegeven wordt.

3.  De gegevens dienen nu bewaard te worden, waarna het venster afgesloten kan worden.

4.  Ten slotte dient de Sage Approval service herstart te worden.

Tip

Het herstarten van een Windows-service wordt niet verder besproken in dit document, aangezien het hier om een standaard Windows-actie gaat.

 

Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen zullen alle e-mails met betrekking tot Sage Approval gebruik maken van het configureerde adres voor de afzender.

Aanpassen van de frequentie van de goedkeuringsmails

De verzendingsfrequentie voor de goedkeuringsmails kan via enkele eenvoudige stappen aangepast worden.

Tip

De verzendingsfrequentie is een tijdsinterval, uitgedrukt in een aantal minuten. Sage Approval zal telkens na het gewenste aantal minuten controleren of er te verzenden e mails bestaan en indien dit het geval is, deze verzenden.

 

Dit gebeurt als volgt:

1.  Het bestand CONFIG.INI dat zich in de installatiefolder van Sage Approval (standaard C:\Sage-approval) bevindt, dient geopend te worden.

2.  Onder de sectie [OPTIONS] wordt de variabele TIMER toegevoegd, samen met het gewenste tijdsinterval voor het verzenden van de goedkeuringsmails.

OPGELET

Dit tijdsinterval moet verplicht in volledige minuten uitgedrukt worden. De kleinste waarde die mogelijk is, is 1.

 

3.  De gegevens dienen nu bewaard te worden, waarna het venster afgesloten kan worden.

4.  Ten slotte dient de Sage Approval service herstart te worden.

Tip

Het herstarten van een Windows-service wordt niet verder besproken in dit document, aangezien het hier om een standaard Windows-actie gaat.

 

Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen zullen alle e-mails met betrekking tot Sage Approval verzonden worden met de opgegeven frequentie.