Printervriendelijke versie

GEN – 010 (DEAL)

Installatie

Definitie Systeemgebruiker

Hoe kan een bestaande gebruiker getransformeerd worden tot een Systeemgebruiker?

Het kan noodzakelijk zijn om een bestaande gebruiker te transformeren tot een Systeemgebruiker. Een of meerdere Systeemgebruiker(s) kunnen aangemaakt worden wanneer Sage BOB 50 voor de eerste maal gebruikt wordt. Voor alle gebruikers die na dit moment aangemaakt werden, kan de status Systeemgebruiker enkel nog toegekend worden via een manipulatie van de Sage BOB 50 tabellen.

OPGELET

Voor de hieronder beschreven manipulaties zijn de klantenlicentiecodes voor de huidige geïnstalleerde versie van Sage BOB 50 vereist.

 

Het aanpassen van de tabellen gebeurt als volgt:

1.  De tabel USERS.ADT uit de folder COMMON wordt geopend (via DBViewer of een andere editor voor ADT-tabellen). Per gedefinieerde gebruiker wordt hier een record getoond.

2.  Het veld SUPUSER dient de waarde True te krijgen voor de gewenste gebruiker(s).

3.  Ten slotte worden aanpassingen bewaard en kan de tabel afgesloten worden.

4.  Vervolgens dienen de controletotalen voor de gebruikers herberekend te worden via het menupunt Herberekenen van controletotalen van BOBAdmin.

BOBAdmin | Tools | Herberekenen van controletotalen

 

5.  De correcte klantenlicentiecodes voor de geïnstalleerde versie worden hier ingegeven en bevestigd via de knop .

6.  De melding voor het voltooien van de berekening mag afgesloten worden. Hierna kan BOBAdmin afgesloten worden.

BOBAdmin | Tools | Herberekenen van controletotalen

 

Na het uitvoeren van deze stappen zal de status Systeemgebruiker toegekend zijn aan de gekozen gebruikers.

BOBSystem | Bestand | Gebruikers