Printervriendelijke versie

GEN – 014 (DEAL)

Verbinding fiduciaire

Transferbestand opnieuw versturen

Hoe kan een verloren transferbestand voor de communicatie tussen een satelliet/autonome facturatie en zijn fiduciaire opnieuw doorgegeven worden?

Bij het doorgegeven van de transferbestanden tussen een satelliet/autonome facturatie enerzijds en de fiduciaire anderzijds, is het mogelijk dat dit transferbestand verloren gaat alvorens het zijn doel bereikt heeft.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een klant zijn transferbestand opslaat op een USB-sleutel om het naar zijn fiduciaire te brengen, maar de USB-sleutel onderweg stuk gaat.

Ongeacht het dossier waarvoor het bestand aangemaakt werd (satelliet/autonome facturatie of fiduciaire) of de manier waarop het transferbestand verloren ging, bestaat er steeds een recuperatiemogelijkheid.

Het recupereren van het transferbestand gebeurt als volgt:

1.  Het scherm Info… wordt geopend in het dossier waarvoor het bestand gerecupereerd dient te worden.

Algemene configuratie | ? | Info…

 

2.  Een klik op de locatie die aangegeven wordt bij Dossier, zal de folder van het betreffende dossier openen.

3.  In het dossier bevindt zich een folder TRFTBCK, die een veiligheidskopie van alle transferbestanden bijhoudt.

 

Tip

De bestandsnamen krijgen een prefix in de vorm van de aanmaakdatum, zodat een bepaald bestand makkelijker teruggevonden kan worden.

 

De bestanden in de folder TRFTBCK zijn identiek aan de verzonden transferbestanden en kunnen dus direct aan de satelliet/autonome facturatie of fiduciaire doorgegeven worden.