Printervriendelijke versie

GEN – 016 (DEAL)

SAGE LINK

VOORBEREIDING DAGBOEKEN SAGE LINK

Welke voorbereidingen dienen getroffen te worden op het niveau van de dagboeken in Sage BOB 50, om de correct gebruik te kunnen maken van Sage Link?

Alvorens te kunnen overgaan tot het gebruik van Sage Link, dient bepaalde informatie rond de in Sage DBFACT gebruikte dagboeken gekend te zijn om zo, indien nodig, de juiste instellingen uit te voeren in het bijhorende Sage BOB 50 dossier.

Op het niveau van de dagboeken dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de dagboeken voor aan- en verkopen en de financiële dagboeken.

Voorbereiding aan- en verkopendagboeken

In Sage BOB 50 dient, voor elk dagboek dat in Sage DBFACT gebruikt wordt, een equivalent dagboek aangemaakt te worden.

Het controleren van de noodzakelijke dagboekinformatie in Sage DBFACT gebeurt als volgt:

1.  Het scherm Journaaldefinitie Werklijst wordt geopend.

Filebeheer | Boekhouding bestanden | Journaaldefinities werklijst

 

2.  De Code van de dagboeken voor aankopen, verkopen en de bijhorende creditnota’s dienen genoteerd te worden.

3.  Eens deze informatie gekend is, mag dit scherm afgesloten worden.

Sage DBFACT kan gebruik maken van een apart dagboek voor elke periode (bijvoorbeeld AF01 voor aankoopfacturen van januari, AF02 voor februari enz.). Dit is niet het geval bij Sage BOB 50. Wanneer bij een dergelijke configuratie Sage Link gebruikt wordt, zullen alle periodieke dagboeken van een bepaald type uit Sage DBFACT gehergroepeerd worden in één dagboek van ditzelfde type uit Sage BOB 50.

In Sage BOB 50 dient dus één dagboek aangemaakt te worden per dagboektype dat gebruikt wordt in Sage DBFACT, dit wil zeggen: een aankopendagboek, een verkopendagboek, een dagboek voor creditnota’s op aankopen en een dagboek voor creditnota’s op verkopen.

Tip

Wanneer in Sage DBFACT een reeks dagboeken (vb. AF01, AF02, AF03,…) aangetroffen wordt, is het aangeraden om voor het benoemen van het overeenstemmende dagboek in Sage BOB 50 gebruik te maken van het eerste gedeelte van de naam, zonder numeriek suffix (AF in dit geval).

 

Eens alle vereiste dagboeken in Sage BOB 50 aanwezig zijn, is de voorbereiding voor aan- en verkopendagboeken voltooid.

Voorbereiding financiële dagboeken

In Sage BOB 50 dient, voor elk dagboek dat in Sage DBFACT gebruikt wordt, een equivalent dagboek aangemaakt te worden.

Het controleren van de dagboekinformatie in Sage DBFACT gebeurt als volgt:

1.  Het scherm Kasboekdefinities Werklijst wordt geopend.

Filebeheer | Boekhouding bestanden | Kasboek definities werklijst

 

2.  De Code en Grootboekrekening van de verschillende kasboeken dienen genoteerd te worden.

3.  Eens deze informatie gekend is, mag dit scherm afgesloten worden.

In Sage BOB 50 dient dus een financieel dagboek aangemaakt te worden per kasboek dat gebruikt wordt in Sage DBFACT, en dit financiële dagboek dient gekoppeld te worden aan dezelfde boekingsrekening als in Sage DBFACT. Als deze boekingsrekening niet voorkomt in het boekhoudplan van Sage BOB 50, dient deze aangemaakt te worden.

Tip

Het is aangeraden om in Sage BOB 50 en Sage DBFACT dezelfde namen (Code) te gebruiken voor deze dagboeken.

 

Eens alle vereiste dagboeken in Sage BOB 50 aanwezig zijn, is de voorbereiding voor financiële dagboeken voltooid.