Printervriendelijke versie

GEN – 022 (DEAL)

INSTALLATIE

LOGBESTANDEN MONITORING FOLDERS BOB-DEMAT

Hoe kan een logbestand met eventuele fouten bij de monitoring van de verwervingsfolder(s) voor BOB-demat, opgeslagen worden?

Het activeren van dit logbestand gebeurt als volgt:

1.  Het bestand BOB.ini dat zich in de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt, dient geopend te worden met een tekst-editor.

 

2.  De lijn LOG=YES dient toegevoegd te worden onder [OPTIONS].

 

3.  Na het opslaan van de aanpassing, kan het bestand afgesloten worden.

4.  Sage BOB 50 dient nu herstart te worden.

In de subfolder Logs onder de folder COMMON bevindt zich nu een bestand AcqFolderMonitor.log. Wanneer een fout optreedt bij de monitoring van verwervingsfolders, zal deze in dit bestand opgenomen worden. Ook wordt er bijkomende, nuttige informatie rond de monitoring bijgehouden in dit bestand.

Tip

Na het oplossen van het probleem, kan het nuttig zijn om het BOB.ini bestand terug in de oorspronkelijke toestand te brengen.